Select Page

Dr Julia Lewandowska jako Visiting Scholar na Universitat de Barcelona

Dr Julia Lewandowska jako Visiting Scholar na Universitat de Barcelona

 

Dr Julia Lewandowska realizuje projekt badawczy „Contribución del pensamiento de las mujeres a la interpretación de las fuentes de la fe (siglos XV-XVII)” [Wkład myśli kobiet w interpretacje źródeł wiary (XV-XVII w.)]  jako Visiting Scholar w ADHUC–Research Center for Theory, Gender, Sexuality na Universitat de Barcelona, listopad 2019/luty 2020

Głównym celem projektu jest analiza i interpretacja myśli i twórczości religijnej kobiet i ich znaczenia dla historii, filozofii i etyki chrześcijańskiej i teologii Kościoła katolickiego. Zrealizowanie tego zamierzenia będzie możliwe m.in. dzięki uwzględnieniu nieznanych lub niedostatecznie opracowanych tekstów – rękopisów i starodruków –  powstałych w środowisku katolickich klasztorów żeńskich w Imperium Hiszpańskim w XVI i XVII stuleciu. Projekt zakłada analizę twórczości wybranych autorek zakonnych różnych reguł (m.in. karmelitek bosych, cysterek, augustianek rekoletek, hieronimitek, trynitariuszek bosych, franciszkanek) tworzących w okresie przełomowym dla historii Kościoła katolickiego, w stuleciach zwanych „złotymi wiekami kontrowersji teologicznych”. Teksty te znacznie wzbogacają wiedzę na temat obecności myśli, pisarstwa i sprawczości kobiet w dziejach i tradycji Kościoła, docenianej obecnie przez współczesną krytykę różnych nurtów (m.in. personalistyczną, filozofii dialogu, feministyczną, teologię i filozofię kultury). Wstępne badania potwierdzają, że teksty religijne kobiecego autorstwa, dotychczas analizowane przede wszystkim z perspektywy historii literatury lub praktyk związanych z pobożnością, jak autobiografie duchowe, rachunki sumień, poezje mistyczne, dramaty, egzegezy biblijne, kroniki, hagiografie, listy, posiadają znaczący element refleksji teoretycznej nad porządkiem antropologicznym, teologicznym i eklezjologicznym i ich znaczeniami w ówczesnej kulturze. W tym sensie włączenie myśli tych autorek zakonnych w dziedzictwo filozofii kultury, historii kultury, filozofii i etyki chrześcijańskiej może stanowić nowe, przekształcające, zmieniające lub zrywające z obowiązującą wykładnią wiary- odczytanie miejsca kobiet w kontekście wczesnonowożytnej historii myśli Kościoła katolickiego.

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.