Na stronie internetowej Latin American Research Review (LARR) ukazał się artykuł dr hab. Justyny Olko pt. „History is about the present: Indigenous Agency, Historians’ Agendas, and Imagination in History Writing”.

Artykuł dostępny jest w otwartym dostępie..