Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), rozstrzygając tegoroczny konkurs „Solidarni z Białorusią – naukowcy”, podjęła decyzję o przyznaniu rocznego stypendium, którego odbiorca – dr Viktar Yakubau – będzie je realizować na Wydziale „Artes Liberales”, pod opieką naukową (temat: „Inflanty w polityce Wielkiego Księstwa Litewskiego (koniec XVI – początek XVII w.”) dr. hab. Hieronima Grali.

Stypendysta jest byłym pracownikiem Państwowego Uniwersytetu w Połocku, usuniętym z uczelni i pozbawionym prawa wykonywania zawodu ze względu na swoje zaangażowanie w ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa.