16 grudnia 2020 r. podczas posiedzenia Senatu UW, Oldze Tokarczuk przyznano przez aklamację tytuł doktora honoris causa UW. Wniosek o nadanie doktoratu został złożony przez Wydział Polonistyki i Wydział „Artes Liberales”.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbyła się 23 lutego w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Termin uroczystości został przesunięty ze względu na sytuację pandemiczną. Zapis transmisji wydarzenia można obejrzeć na uniwersyteckim profilu UW na portalu YouTube.

Zapis transmisji