Dni adaptacyjne dla nowo przyjętych studentów odbędą się w dniach 22, 25 i 29 września oraz 3 października.