Ukazał się nowy tom Debat Artes Liberales; tom XI pod redakcją prof. Adama D. Rotfelda pt. „Polska–Rosja. Poszukiwania nowej tożsamości. Podobieństwa i różnice”.