Pełna nazwa zajęć

Co wolno robotowi? Etyczne i prawne aspekty relacji ludzie–roboty

Prowadzący

dr Sebastian Szymański

Opis zajęć

Roboty coraz częściej pojawiają się w środowisku człowieka. Nie tylko wykonują za nas uciążliwe i szkodliwe prace, ale też opiekują się chorymi, dotrzymują nam towarzystwa, biorą udział w działaniach wojennych i wykorzystywane są do specjalnych zadań. Ponieważ działania robotów wywierają coraz poważniejszy i coraz szerszy wpływ na nasze życie, konieczne stało się sformułowanie podstawowych reguł, którymi maszyny powinny kierować się w działaniach mających wpływ na nas. W coraz większym zakresie próbuje się również wprowadzać regulacje prawne, w szczególności tam, gdzie w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. W pierwszym rzędzie regulacje te dotyczą robotów wykorzystywanych na polu walki, robotów opiekuńczych i pojazdów autonomicznych. Wprowadzenie tych regulacji, z uwagi na unikalny charakter zjawiska, na które odpowiadają, pozwala skonfrontować słuchaczy z podstawowymi zasadami prawnymi oraz ich możliwą ewolucją. Na konkretnych przypadkach omówimy regulacje dotyczące tych kwestii wprowadzane na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz pokażemy na jakich założeniach się opierają i w jakim stopniu modelują instytucje i zasady prawne. Akty prawne formalizują najbardziej podstawowe reguły etyczne. Na zajęciach wskażemy, na jakich obszarach w relacjach między ludźmi i robotami pojawiają się problemy etyczne. Wskażemy podstawowe reguły, które mogą być wymagane od robotów w ich relacjach z ludźmi. Zastanowimy się również, czy ludzi wiążą jakieś wymogi etyczne w ich relacjach z robotami.

Towarzyszy nam coraz więcej robotów, z którymi wchodzimy w bardzo bliskie relacje. Ich zachowania coraz bardziej przypominają nasze. Czy nadal powinniśmy traktować je jak rzeczy, czy zacząć odnosić się do nich tak jak do innych ludzi? Jak uregulować stosunki między robotami, ich producentami i użytkownikami?

Sebastian Szymański

Informacje dodatkowe

Typ zajęć

Konwersatorium

Rodzaj zajęć

Ogólnouniwersyteckie, fakultatywne

Cykl dydaktyczny

Semestr letni 2017/2018

Syllabus

USOS

Inne zajęcia prowadzącego

  • Human Exceptionalism: A Warranted Distinction or Typical Bigotry?
  • Antropologia kultury
  • Zwierzęta i etyka

Galeria