Zapraszamy na działania performatywne, które zostały zrealizowane online i są efektem tematów proponowanych w ramach zajęć warsztatowych „Ciało jako obiekt sztuki” realizowanych w Kolegium Artes Liberales.

Prezentowane projekty i działania performatywne powstały w trakcie zajęć, należy jednak podkreślić, że przede wszystkim związane są z zainteresowaniami i osobistymi doświadczeniami każdego z uczestników. Ważną rolę  w procesie realizacji odgrywały dyskusje, wspólne omawianie projektów, pomimo braku możliwości spotkania fizycznego, bezpośredniego kontaktu i wzajemnego doświadczania cielesności. Elektroniczny sposób komunikacji miał znaczny wpływ na kształt zajęć, naszej relacji oraz projektów. Zostały one zrealizowane w atmosferze zaskoczenia, radykalnej zmiany, niepewności oraz izolacji spowodowanych pandemią.

Projekty częściowo odwołują się do bieżącej sytuacji, niektóre wynikają z niej, inne wręcz przeciwnie. Wszystkie koncentrują się na tematach, które zaczęły przybierać znaczenia peryferyjnie w bieżących okolicznościach.

Zdajemy sobie sprawę, że oddaliliśmy się nieco od pierwotnych celów i zamierzeń związanych z tematem cielesności szeroko pojętej  i zaczęliśmy  się poruszać w światach  „cielesności online”.

Prezentowane działania powstały podczas semestru letniego 2019/2020.

Do „obejrzenia” wystawy zapraszają:
Katarzyna Dębska, Adam Drygas, Magdalena Głomska, Maciej Jaszczyński, Fryderyk Kenitz, Iwona Łabuz, Małgorzata Mróz, Olga Papacz, Julia Ślesicka, Alicja Szostak.

Prowadzenie: dr Anna Kalwajtys artystka wizualna, performerka.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.facebook.com/CIAŁOonline-112127643881214/