24 stycznia Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraził pozytywną opinię na temat powstania Center for Research and Practice in Cultural Continuity. Rada Wydziału w dniu 22 marca podjęła taką samą decyzję. Na kierownika centrum Rektor powołał dr hab. Justynę Olko. Współzałożycielami i naukowymi partnerami centrum są Uniwersytet w Lejdzie, School of Oriental and African Studies na Uniwersytecie Londyńskim, Max Planck Institute for the Science of Human History w Jenie oraz Uniwersytet w Groeningen.