Select Page

Kategoria: Erasmus

ERASMUS+ zasady odbywania krótkoterminowych praktyk

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały umieszczone zasady dot. kwalifikacji na krótkoterminowe praktyki mieszane (część mobilności fizycznej od 5 do 30 dni) połączone z komponentem wirtualnym (minimum 10 dni) http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/08/2023_mieszane_praktyki_krotkoterminowe_indywidualne.pdf Pytanie dot. praktyk należy kierować do p. Doroty Wiącek (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24...

więcej

ERASMUS+ II tura naboru na zagraniczne studia częściowe

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłosiło zasady II tury ogólnouniwersyteckiej częściowe studia (SMS) 2023/24. Na stronie BWZ  zostały umieszczone zasady dot. II tury kwalifikacji (tzw. ogólnouniwersytecka). Zwracamy uwagę, że wyjazdy w ramach II tury dotyczą wyjazdów wyłącznie w semestrze letnim i  finansowane będą z budżetu KA131/2022, czyli z niższymi stawkami stypendialnymi w porównaniu do KA131/2023. Poza tym stypendium otrzyma jedynie pierwsze 70 osób zakwalifikowanych do wyjazdu. http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/09/2023_kom_II_tura_SMS_z_finansami.pdf Pytania dot. II tury  należy kierować do p. Sybilli Marinković (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24...

więcej

Ankieta ERASMUS

Wywiad grupowy dotyczący potrzeb i problemów związanych z programami mobilności akademickiej wśród studentów (Projekt Stowarzyszenia ESN) Organizacja ESN International, do której należy ESN UW, rozpoczęło w ostatnim czasie projekt, którego celem jest zebranie informacji odnośnie problemów i trudności, które studenci napotykają w trakcie programów mobilności akademickiej, a także co blokuje ich przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w wymianie. Doświadczenia studentów związane z różnymi formami mobilności zbierane będą podczas zogniskowanych wywiadów grupowych. Sekcja ESN UW podjęła się przygotowania i przeprowadzenia jednego z takich wywiadów. Sam wywiad odbędzie się 24 maja, a obecnie są zbierane poprzez formularz osoby chętne do...

więcej

Rekrutacja na zagraniczne studia częściowe w Szwajcarii

SEMP / rekrutacja na zagraniczne studia częściowe w Szwajcarii na rok akademicki 2023/2024 na Wydziale „Artes Liberales” W pliku znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tegorocznej rekrutacji na studia częściowe w Szwajcarii (program SEMP, szwajcarski odpowiednik Erasmus+). W tym roku rekrutacja jest prowadzona równolegle mailowo oraz przez USOS. Ważne!!! W związku ze zmianą zasad udziału w programie mobilności w tym roku w rekrutacji nie mogą brać udziału studenci I roku studiów licencjackich. →...

więcej

Wymiana studencka na uczelniach japońskich

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że w tej chwili są otwarte cztery konkursy na wymianę studencką w semestrze zimowym 2023 na uczelniach japońskich oraz jeden konkurs na kurs (online) języka japońskiego. Więcej informacji na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/2023/01/03/japonia-konkursy-na-stypendia-zagraniczne/ Informacje dotyczące wymian studenckich w ramach Erasmus+ zostaną ogłoszone w ciągu dwóch...

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content