Wydział „Artes Liberales” i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)”. Konferencja odbędzie się w dniach 10–11 października 2017 roku w Warszawie. Na zgłoszenia 20-minutowych referatów czekamy do 30 czerwca 2017 roku. Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia i abstrakt o długości ok. 1000 znaków oraz imię i nazwisko, tytuł naukowy i afiliację badacza prosimy przesyłać pod adresem: romantic.contentions@gmail.com.