Book Cover: Z dziejów filologii klasycznej w Polsce
Autor: Marian Plezia
Wydawca:

Książka wydana w stulecie Polskiego Towarzystwa Filologicznego zawiera zbiór kilkunastu rozpraw profesora Mariana Plezi ofiarowanych Towarzystwu z okazji tego jubileuszu. Ten najsłynniejszy polski leksykograf-latynista, mediewista, znawca myśli Platona i Arystotelesa, wszechstronny badacz dziejów filologii klasycznej, konsekwentnie udowadniał w swoich pracach łacińską i chrześcijańską tożsamość naszej kultury. Daje temu wyraz również w tej publikacji.
Między innymi w książce znalazło się sławne studium Dziecię niedoli, poświęcone ostatniemu okresowi życia najwybitniejszego polskiego filologa klasycznego o światowej sławie – Tadeusza Zielińskiego, wielkiej i tragicznej postaci, a także rozprawka o roli prof. Kazimierza Kumanieckiego w dziejach polskiej filologii klasycznej. Autor przypomina również zupełnie zapomnianą postać Jana Karola Serry, łacińskiego dziejopisa Napoleona I, co może zainteresować nie tylko filologów klasycznych.