Book Cover: Wymysiöeryśy komiksa
Autor: Marcin Majerski
Wydawca:

Wymysiöeryśy komiksa to foto-komiks w języku wilamowskim autorstwa Marcina Majerskiego (Mjeta fum Biöetuł). Zeszyt komiksowy zawiera dwie historie oparte na legendach wilamowskich. Pierwsza z nich to opowieść o Wilamowianach, którzy próbują przesunąć swój kościół. Drugi dotyczy księżyca, który rzekomo spadł do studni. Stworzenie tego komiksu zostało sfinansowane ze środków Programu Minigrantów Wilamowskich dla młodzieży w ramach wsparcia rewitalizacji języka wymysiöeryś.

Wymysiöeryśy komiksa is a comic book in the Wymysiöeryś language created in the photo comic style by Mjeta fum Biöetuł. It contains two stories, both based on Vilamovian legends. The first is the tale of Vilamovians moving their church. The second is the adventure of the Moon having fallen into a well. The production of this comic book was financed by the Vilamovian Minigrants Program for adolescents as part of its support for the revitalization of the Wymysiöeryś language.