Book Cover: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska
Autor:
Wydawca:

Tom przedstawia referaty i dyskusję ze spotkania poświęconego problematyce roli i funkcjonowania antyku w kulturze polskiej wpisanej w szeroki kontekst europejski, m.in. wystąpienie Aleksandra Gieysztora Pars Occidentis średniowiecznej Europy Środkowowschodniej. Książka niezbędna dla wszystkich humanistów zajmujących się tradycją śródziemnomorską w kulturze europejskiej.