Tekst - Tożsamość - Twórca okładka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Eseje i rozprawy zawarte w tomie stanowią pokłosie seminarium „Tradycje i nowe drogi humanistyki współczesnej”, prowadzonego w Instytucie
i na Wydziale „Artes Liberales” w latach 2014–2016 pod kierunkiem prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej, z udziałem profesorów Wydziału.
Skierowane do doktorantów seminarium miało na celu przedstawienie głównych nurtów humanistyki współczesnej oraz podjęcie debaty o potencjałach
dawnych i nowych metod badawczych. Kwestia relacji między tekstem, tożsamością i twórcą sytuuje się tym samym w centrum refleksji nad problemami tradycyjnej i współczesnej humanistyki, która była przewodnim tematem seminarium.