Book Cover: Tadeusz Zieliński. Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917–1922
W serii Ludzie i Teksty ukazały się:
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Książka prezentuje nieznane w Polsce artykuły Tadeusza Zielińskiego, światowej rangi filologa klasycznego i wielkiego humanisty, dające świadectwo jego postawy jako uczonego wobec rozgrywających się w latach 1917–1922 wydarzeń. Wcześniej artykuły te publikowane były jedynie w prasie rosyjskiej w latach rewolucji. Książka stanowi cenny przyczynek do intelektualnej biografii wybitnego polskiego uczonego.