Book Cover: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XVIII
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Pierwszy z tomików serii Studia polsko-hiszpańskie poświęcony jest Hiszpanii i stosunkom polsko-hiszpańskim w wieku XVIII. Jest to zbiór tekstów autorstwa uczonych polskich i hiszpańskich – należących do trzech generacji i reprezentujących różne szkoły historyczne – przedstawiający zarówno ogólniejsze spojrzenie na hiszpańskie Oświecenie, jak i polskie próby włączania się w badania nad historią hiszpańskiego wieku XVIII. Czytelnik znajdzie tu, obok prac przeglądowych, również rezultaty badań monograficznych (m.in. szczegółowe studia spraw polskich w dotąd nie uwzględnianym oświetleniu źródeł hiszpańskich).