Book Cover: Statuty litewskie a prawo rzymskie
Autor: Juliusz Bardach
Wydawca:

Książka jest owocem wieloletnich badań znanego historyka ustroju i prawa, specjalizującego się szczególnie w przepisach prawnych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prezentuje prądy kodyfikacyjne w XVI w., Statut z 1529 r , romanizację II Statutu i perypetie z nią związane oraz III Statut, jego oddziaływanie na kraje sąsiedzkie i funkcjonowanie w dobie Oświecenia i po rozbiorach. Książkę uzupełnia aneks i bogate przypisy.