Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie

Sparta w kulturze polskiej. Tom I okładka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Jednostka:

Tom I (Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie) zawiera artykuły przygotowane w ramach projektu „Sparta w literaturze i kulturze polskiej – od okresu staropolskiego do XX wieku. Między recepcją dziedzictwa greckiego a poszukiwaniem narodowej tożsamości”. Celem tego przedsięwzięcia było zbadanie wizji Sparty zarówno w aspekcie historycznoliterackim i kulturowym, jak historycznym. Najważniejsze ślady polskiego odbioru Sparty miały być rozpatrzone na tle przemian szeroko pojętej kultury europejskiej.