Book Cover: Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX w.
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński z polowy XIX wieku, pozostawiony przez Teodora Witwickiego, liczy prawie 20 000 haseł polskich i kilka razy więcej odpowiedników w dwóch pozostałych językach. Stanowi unikalne świadectwo polszczyzny lokalnej, ukraińszczyzny ogólnej i jej dialektów oraz języka cerkiewnosłowiańskiego, którym posługiwała się część ukraińskiej inteligencji.