Book Cover: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Część pierwsza książki zawiera referaty i komunikaty wygłoszone na sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Filologicznego na temat retoryki antycznej - jej teoretycznych założeń i praktycznych zastosowań w starożytności oraz współczesnych prób wykorzystania jej dorobku w naukach humanistycznych. W części drugiej znalazły się wystąpienia członków Polskiej Sesji International Society for the History of Rhetoric w czasie IX Kongresu Międzynarodowego ISHR w Turynie (1993).