Book Cover: Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona. Studia i szkice
Autor: Marian Plezia
Wydawca:
Redakcja:

Autorski wybór studiów i szkiców poświęconych Arystotelesowi i Cyceronowi znakomitego filologa klasycznego i humanisty, wytrawnego mediewisty, najwybitniejszego polskiego leksykografa latynisty, edytora i interpretatora najdawniejszych świadectw dziejów państwa i narodu polskiego. Zestawienie Arystoteles – Cyceron zrodzone jest z tradycji Żywotów Paralelnych Plutarcha, skupienie się na na filozoficznej myśli Cycerona interpretowanej poprzez jego dzieje i charakter oraz na tych tekstach Arystotelesa, które stanowią materiał do rozważań nad żywotem i charakterem filozofa, pozwala na zauważenie trudno dostrzegalnych aspektów twórczości tych dwóch postaci. Książkę zamykają Amicorum commemorationes, wspomnienia przyjaciół, wśród nich Jerzego Turowicza i Stefana Świeżawskiego.