Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe. Tom 1–2

Book Cover: Konteksty: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Pierwsze dwa zeszyty serii poświęconej łacińskiemu składnikowi polskiej pamięci historycznej i studiom nad częścią naszego dziedzictwa kulturowego, zapisanego po łacinie. Książka prezentuje temat tradycji łacińskiej w regionie między Niemcami a Rosją, integrującej ten obszar z Europą Zachodnią, a zarazem dzielącej Słowian ruchomą linią graniczną między światem rzymskim i bizantyńskim. Zeszyt zawiera siedem artykułów wybitnych znawców problemu z Polski, Włoch, Ukrainy i Litwy.