Iter Polono-Belgo-Ollandicum : cultural and literary relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and 17th centuries okładka
Autor: Andrzej Borowski
Wydawca:

(…) Książka Andrzeja Borowskiego poświęcona jest związkom kulturalnym i literackim polsko-belgijskim i polsko-niderlandzkim. (…) Pracy Andrzeja Borowskiego patronują zamiary scalenia i wyjaśnienia różnorodnych zjawisk (kontaktów personalnych, wizyt, podróży, dysput, korespondencji, similiów literackich) jako przejawów idei przenikających i kształtujących profile kultury. Centrum scalającym jest kategoria tożsamości i świadomości narodowej. Zagadnienia tożsamości narodowej mają w książce priorytet. Usytuowane są w pierwszych rozdziałach części I, przedstawiającej problemy generalne i główne idee: Sarmatae – Belgae – Batavi. Problemy tożsamości geograficznej i narodowej, Renesans północny i reformacja jako loci communes tożsamości partnerów, Mity etnogenetyczne i ich znaczenie w wzajemnym postrzeganiu kultur, Problem tożsamości europejskiej. Przypadek Joannes Dantiscus. Kategoria świadomości narodowej utożsamia się z tym, co twórcze i oryginalne w kulturze polskiej; co wyraża doświadczenie zbiorowe i pozwala mu zaistnieć w kulturze europejskiej. Dlatego też zwieńczenie rozważań o tożsamości narodowej postawieniem problemu tożsamości europejskiej ma wagę zasadniczej deklaracji Autora. To właśnie tożsamość narodowa buduje w owym czasie tożsamość europejską, która bez niej zaistnieć nie może (…)

Fragment recenzji prof. dr hab. A. Nowickiej-Jeżowej)