Book Cover: Horacy i polski horacjanizm. W dwutysięczną rocznicę śmierci Horacego
Autor:
Wydawca:

Książka obejmuje materiały z Sesji Horacjańskiej zorganizowanej w 1992 r. z racji 2000 rocznicy śmierci Horacego przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Filologiczne. Znalazły się tu referaty wybitnych znawców twórczości poety oraz zapis dyskusji panelowej poświęconej głównie przekładom i tradycji Horacego w Polsce. W aneksie zamieszczono materiały dokumentujące eksperymentalny program liceum klasycznego.