Book Cover: Españoles y polacos en la Corte de Carlos V. Cartas del embajador Juan Dantisco
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

W książce, oprócz esejów na temat sytuacji Polski i Hiszpanii w XVI w. oraz życia i działalności Jana Dantyszka, znalazła się przede wszystkim bogata korespondencja tego wielkiego humanisty, poety, biskupa, a zarazem najwybitniejszego polskiego dyplomaty pierwszej połowy XVI w. Przebywając przez kilkanaście lat na dworze cesarza Karola V, który był również królem Hiszpanii, Dantyszek obracał się w środowisku ówczesnych elit politycznych i kulturalnych. Znał królów, papieży, kardynałów, korespondował z wieloma ludźmi, którzy tworzyli historię, jak np. Ferdynand Cortés. Książka daje szansę lektury tych listów, odsłania również tajemnice prywatnego życia Dantyszka.