Book Cover: En torno a Dantisco
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Książka prezentuje materiały źródłowe związane z kontaktami Jana Dantyszka (1485-1548) z Hiszpanią. Składa się z czterech części: wprowadzającego artykułu pióra Jerzego Axera o rolach życiowych, pełnionych przez Jana Dantyszka, jednego z najwybitniejszych dyplomatów i humanistów epoki Zygmunta I, oraz z trzech rozdziałów źródłowych.

W pierwszym z nich Enrique Llamas Martinez publikuje odkryte przez siebie, nieznane wcześniej zeznania świadków z procesów sądowych, które miały miejsce w Hiszpanii w latach 1545 i 1561, dotyczących udowodnienia czystości krwi hiszpańskiego potomstwa Dantyszka. Poprzedzony obszernym wstępem tekst źródłowy przynosi niezwykle interesujące wiadomości o tym, jak poseł królów polskich postrzegany był w Hiszpanii przez powołanych na świadków ludzi o bardzo zróżnicowanym statusie społecznym.

W następnym rozdziale Anna Skolimowska i Teodomiro Rodriguez Lillo prezentują inwentarz 36 listów hiszpańskich, które zachowały się w ramach ogromnej korespondencji Dantyszka. Listy przedstawione są w postaci rozbudowanych regestów, zawierających dane o nadawcy i adresacie, datę i miejsce nadania listu, jego obszerne streszczenie, miejsce przechowywania podstawy źródłowej oraz ewentualne dane o wydaniach drukiem.

Czwarty rozdział, opracowany przez Annę Skolimowską i Enrique Llamasa Martineza, przedstawia niepublikowany wcześniej testament córki Dantyszka Juany Dantisca.

Wszystkie teksty w książce są w języku hiszpańskim.