Book Cover: Ateizm. Próba dokończenia projektu
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Książka Ateizm. Próba dokończenia projektu rozwija swego rodzaju „narrację” o pojęciu ateizmu, jego filozoficznym życiorysie, miejscu w kulturze zachodniej, apogeum w okresie rewolucji francuskiej, powrocie w XX-wiecznym „nowym ateizmie” i – w tym szerokim kontekście – jego niewielkiej kulturowo roli w Polsce. Jej wagę filozoficzną i intelektualną podkreśla aktualność ze względu na obecną polityczną, kulturową i religijną sytuację nie tylko w Polsce, która wręcz prosi o tego typu dyskusję, a nawet się jej domaga. Książka Ateizm. Próba dokończenia projektu jest pracą filozoficznie zwartą i prowokującą do głębokiej refleksji pojęciowej, kulturowej i politycznej. Można w niej znaleźć przemyślenia dla zaawansowanych umysłów filozoficznych, dla intelektualistów obeznanych z tematem bądź szukających wprowadzenia do dyskusji wokół ateizmu, jak też i dla „zwykłych” czytelników. Atutem książki jest jej przejrzystość i dostępność, przy zachowaniu kompleksowości i pojęciowego rygoru.
Prof. Krzysztof Ziarek (Department of Comparative Literature at SUNY-Buffalo)