Book Cover: Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Jednostka:

„Antyk widziany oczami romantyków to zagadnienie wciąż przyciągające uwagę badaczy, wciąż inspirujące i żywe. Odsłaniające nowe wymiary romantycznego stosunku do tradycji. Mity antyczne w romantycznej recepcji; podróże malarzy i pisarzy do Grecji i Włoch; Ateny, Rzym i Konstantynopol jako centra europejskiej tradycji, fascynujące w swej kulturowej i religijnej odmienności, ale i tworzące jedność dziedzictwa europejskiego; antyk jako maska współczesności i język mówienia o walkach niepodległościowych – oto niektóre z zagadnień prezentowanych w tej książce, która jest rekonesansem w obrębie szerokiego zagadnienia recepcji antyku w romantyzmie.

Bohaterami książki są zarówno polscy, jak i europejscy romantycy: pisarze, poeci, malarze, filozofowie, poruszający się po obszarze uniwersalnego dziedzictwa kultury europejskiej. Zamieszczone tu prace – autorstwa wybitnych badaczy literatury i sztuki romantycznej – pokazują różne porządki i style humanistycznej refleksji, różne wybory metodologiczne oraz szerokie kręgi tematyczne i problemowe. Ta wielowymiarowość i różnorodność stanowi istotną cechę książki i jej wartość”.