Book Cover: Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych
Autor:
Wydawca:
Redakcja: