Monografie LIBAL – Tom II

Book Cover: Польша – Россия. Поиски новой идентичности. Сходства и различия
W serii Monografie LIBAL ukazały się:
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Projekt okładki:
Jednostka:

Polsza – Rossija. Poiski nowoj idienticznosti. Schodstwa i razliczija.