Monografie LIBAL – Tom II

Book Cover: Polsza – Rossija. Poiski nowoj idienticznosti. Schodstwa i razliczija
Autor:
Wydawca:
Redakcja:
Projekt okładki:
Jednostka:

Польша – Россия. Поиски новой идентичности. Сходства и различия