Biuletyn Wydziału „Artes Liberales” jest rozysłany dwa razy w miesiącu – w pierwszą i trzecią środę (a w lipcu, sierpniu i wrześniu – tylko raz, w trzecią środę miesiąca). Celem Biuletynu jest zebranie w zwięzłej formule linków informacji wcześniej opublikowanych na stronie internetowej Wydziału, w serwisach społecznościowych oraz w wydziałowym kalendarzu Google. Biuletyn został podzielony na 4 stałe części: 1. Wydarzenia, 2. Publikacje, 3. Zaproszenia na spotkania / Call for papers, 4. Popularyzacja.

  • Pierwsza część Biuletynu – Wydarzenia – przypomina o wydarzeniach naukowych, które odbywają się na naszym Wydziale albo informuje o wydarzeniach, w których bierze udział kadra Wydziału, ale odbywają się one w innych instytucjach.
  • Druga część – Publikacje – zawiera odnośnik do najnowszych publikacji, które przedstawiliśmy już wcześniej na stronie internetowej Wydziału.
  • W trzeciej części – Zaproszenia na spotkania / Call for papers – informujemy o spotkaniach komisji lub pracowni Wydziału oraz przypominamy o zaproszeniach do wzięcia udziału w różnych konferencjach naukowych i wydarzeniach.
  • W czwartej części – Popularyzacja – odsyłamy do serwisów zewnętrznych prezentujących audycje albo wywiady z kadrą Wydziału.

Jeśli chcą Państwo zamieścić w informacje w Biuletynie, prosimy o kontakt z dr. Przemysławem Kordosem, dr. Michałem Kucharski lub przez adres e-mail e-biuletyn@al.uw.edu.pl; stworzymy aktualność na stronie Wydziału (lub post FB), której nagłówek znajdzie się w nadchodzącym Biuletynie.

Istotne jest to, by Biuletyn był zwięzły i by dało się z nim zapoznać bardzo szybko. Wszelkie szczegóły, opisy, zdjęcia, załączniki itp. mogą się znaleźć w dedykowanej danemu wydarzeniu podstronie, do której przez link odsyła Biuletyn.

Kadra naukowa i pracownicy Wydziału „Artes Liberales” otrzymują Biuletyn na swoje skrzynki e-mailowe bez konieczności zapisu. Pozostałe osoby, które chcą otrzymywać Biuletyn, proszone są o wypełnienie formularza subskrypcji.

Formularz subskrypcjiObowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO*


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: iod(at)adm.uw.edu.pl.

3. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu subskrypcji (dostarczenia) newslettera.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

6. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli skorzystać z subskrypcji newslettera.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość na adres: e-biuletyn(at)al.uw.edu.pl.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gry uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski w celu subskrypcji Biuletynu Wydziału „Artes Liberales”. Zapoznałam/em się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Wiem, że mogę wycofać zgodę na przetwarzanie, wysyłając wiadomość na adres: e-biuletyn(at)al.uw.edu.pl.