Komisja Wydziałowa, pod kierunkiem prof. Jana Kieniewicza, rozpatrzyła wnioski młodych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału o finansowanie badań z dotacji MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Wykaz tematów badawczych zakwalifikowanych do finansowania wraz z przyznanymi kwotami, zatwierdzony przez Dziekana Wydziału prof. Roberta A. Sucharskiego.