Komisja Wydziałowa, pod kierunkiem prof. Jana Kieniewicza, na posiedzeniu w dn. 16 listopada br. rozpatrzyła wnioski młodych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału (zgłoszone w dodatkowym naborze) o finansowanie badań z dotacji MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wykaz tematów badawczych zakwalifikowanych do finansowania wraz z przyznanymi kwotami, zatwierdzony przez Dziekana Wydziału prof. Roberta A. Sucharskiego.

Zdjęcie z posiedzenia Komisji. Od prawej: prof. dr hab. Jan Kieniewicz (Przewodniczący Komisji), prof. dr hab. Maciej Abramowicz (Prodziekan ds. nauki) oraz prof. dr hab. Maria Kalinowska (Kierownik Studiów Doktoranckich)