Select Page

Autor: Wydział Administracja

27 czerwca: Esej Sceniczny na podstawie „Metamorfoz albo Złotego Osła” Apulejusza z Madaury

Studenci Pracowni Ekologii Teatru zapraszają na Esej Sceniczny na podstawie „Metamorfoz albo Złotego Osła” Apulejusza z Madaury z muzyką graną na żywo, pod opieką Włodzimierza Staniewskiego – dyrektora OPT „Gardzienice”. „Złoty Osioł” to naukowo-artystyczny esej. Jest przykładem przeniesienia efektów pracy naukowej na język teatralny. Jego treść opowiada o roli kobiet w jednej z najważniejszych antycznych powieści, będącej przodkiem tzw. literatury łotrzykowskiej. Prezentacja odbędzie się 27 czerwca o godzinie 19.00, w siedzibie Kolegium Artes Liberales przy ulicy Dobrej 72 w Warszawie (sala konferencyjna, poziom – 1).   ZOBACZ...

więcej

SPOTKANIE OBTYMISTÓW

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA UW) zaprasza na kolejny e-wykład z cyklu SPOTKANIA OBTYMISTÓW. Dott. Edoardo Pecchini, neuropsychiatra z Bolzano Hospital i doktorant naszego Wydziału, opowie o „The katapontismós from Greek Myths to the Tale of Niccolò Pesce in Southern Italy”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 19 czerwca, o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (ul. Nowy Świat 69).   ZOBACZ...

więcej

BADANIA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I DOKTORANTÓW FINANSOWANE Z DOTACJI MNiSW

Komisja Wydziałowa, pod kierunkiem prof. Jana Kieniewicza, rozpatrzyła wnioski młodych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału o finansowanie badań z dotacji MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Wykaz tematów badawczych zakwalifikowanych do finansowania wraz z przyznanymi kwotami, zatwierdzony przez Dziekana Wydziału prof. Roberta A. Sucharskiego.  ...

więcej

Konferencja: „Myślenie dziś VI. Zbiorowość a fikcja”

Zapraszamy na współorganizowaną z Fundacją na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi oraz Instytutem Filozofii UW konferencję pt. „Myślenie dziś VI. Zbiorowość a fikcja”. Konferencja odbędzie się w dniach 10–11 czerwca br. w budynku Instytutu Filologii Klasycznej UW (ul. Krakowskie Przedmieście 1, s. 10, I piętro).   PROGRAM...

więcej

5-12 czerwca: Szkoła letnia: „Russia between East and West”

W dniach 5–12 czerwca br. piątka studentów pod opieką wykładowców naszego Wydziału uczestniczy w szkole letniej organizowanej w Moskwie i Niżnym Nowogrodzie dla studentów międzynarodowych studiów Cultural and Intellectual History Between East and West. Double Degree Program (Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli. DDP). Program ten to nowa ścieżka na studiach magisterskich artes liberales, umożliwiająca jednoczesne zdobycie dyplomu UW oraz jednej z uczelni partnerskich. Warsztaty, których celem jest przygotowanie wspólnych projektów na wybrane tematy, są również okazją do wzajemnego poznania się studentów z Rosji, Niemiec i Polski. Galeria Przyjazd do Moskwy (na zdj. wraz z prof. Julią Ivanovą z HSE) Dyskusje naukowe z drodze z...

więcej

Call for papers: „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)”

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)”. Konferencja odbędzie się w dniach 10–11 października 2017 roku w Warszawie. Na zgłoszenia 20-minutowych referatów czekamy do 30 czerwca 2017 roku. Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia i abstrakt o długości ok. 1000 znaków oraz imię i nazwisko, tytuł naukowy i afiliację badacza prosimy przesyłać pod adresem: romantic.contentions@gmail.com.   Call for...

więcej

30 maja: spotkanie z reżyserem Janem P. Matuszyńskim

W dniu 30 maja br. w ramach zajęć dr. Michała Oleszczyka „Arcydzieła filmu światowego” odbyło się spotkanie grupy zajęciowej z reżyserem Janem P. Matuszyńskim, laureatem Złotych Lwów za swój debiutancki film fabularny, „Ostatnia rodzina”. Studenci i prowadzący analizowali zarówno ten film, jak i wcześniejszy film dokumentalny Matuszyńskiego, „Deep Love”, w trakcie wcześniejszych zajęć. Spotkanie z reżyserem okazało się bardzo interesujące; Matuszyński opowiadał o początkach swojej drogi jako filmowca, a także o konkretnych wyzwaniach realizacyjnych, przed jakimi stanęli on i jego ekipa w przypadku „Ostatniej rodziny”....

więcej

Spotkanie wokół książki Krzysztofa Pacewicza „Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych”

Laboratorium Techno-Humanistyki zaprasza na dyskusję poświęconą książce Krzysztofa Pacewicza, doktoranta naszego Wydziału, pt. Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych. Książka uzyskała wyróżnienie w ostatniej edycji Konkursu na Esej Filozoficzny im. Barbary Skargi pt. Pomyśleć wspólnotę. Spotkanie odbędzie się w środę, 7 czerwca 2017 r. o godz. 19.00 w siedzibie Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72, sala konferencyjna, poziom -1). W dyskusji udział wezmą: Ewa Majewska, Krzysztof Pacewicz, Michał Pospiszył, Mikołaj Ratajczak. Prowadzenie: Krzysztof Skonieczny. Darmowy fragment książki...

więcej

Petr Pavlas: O koncepcji języka w pismach Jana Amosa Komeńskiego

Ośrodek do Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej Wydziału „Artes Liberales” UW zaprasza na wykład poświęcony koncepcji języka w pismach Jana Amosa Komeńskiego, który wygłosi dr Petr Pavlas (Praga / Berlin). Wykład odbędzie się 8 czerwca o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy Nowym Świecie 69. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia tutaj. ZOBACZ PLAKAT...

więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ilony Szewczyk

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 14.00 w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Ilony Szewczyk. Tytuł rozprawy: Od mitu do metamorfozy. Świat przyrody i świat widowiska w „Przemianach” Owidiusza. Promotor Dr hab. Robert A. Sucharski   Profesor Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego Recenzenci Dr hab. Ewa Skwara Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dr hab. Antoni Bobrowski   Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/),  na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.uw.edu.pl/) oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat...

więcej

Konferencja: Ateizm po polsku

Laboratorium Techno-Humanistyki zaprasza na konferencję naukową pt. „Ateizm po polsku”. Konferencja odbędzie się w dniach 26–27 maja w siedzibie Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72. Szczegółowy program konferencji oraz abstrakty wystąpień znajdują się stronie...

więcej

Spotkanie: „Przyjęło mnie stado koczkodanów”

Studenckie Koło Naukowe Animal Studies działające na naszym Wydziale zaprasza na spotkanie z prof. Jerzym Axerem: „Przyjęło mnie stado koczkodanów”. Profesor opowie o problemach ochrony zwierząt na terenie zagospodarowanym turystycznie na przykładzie Diani Beach w Kenii. Spotkanie odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Kolegium Artes...

więcej

Stypendia na studia na uczelniach kolumbijskich

Kolumbijski Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych za Granicą – ICETEX – otworzył nabór na stypendia obejmujące bezzwrotną pomoc finansową cudzoziemcom zainteresowanym studiami specjalizacyjnymi, magisterskimi i doktoranckimi na uczelniach kolumbijskich.   INFORMACJE NA TEMAT...

więcej

Wydarzenia w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW, z którym nasz Wydział współpracuje, zaprasza na wykład otwarty oraz warsztaty: Czy gry komputerowe są grami? Wykład z cyklu poza interfejsem: informatyka i humanistyka. 5 czerwca (poniedziałek), 18.00–19.30, Wydział Neofilologii UW. Więcej informacji na stronie LaCH UW. Warsztaty z archiwizacji internetu, 8 czerwca (czwartek), 11.00–14.00, siedziba LaCH UW. Więcej informacji na stronie LaCH...

więcej

Konferencja: Our Mythical Hope in Children’s and Young Adults’ Culture

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną zaprasza na konferencję Our Mythical Hope in Children’s and Young Adults’ Culture… The (In)efficacy of Ancient Myths in Overcoming the Hardships of Life, która odbędzie się na naszym Wydziale w ramach ERC Consolidator Grant na projekt Our Mythical Childhood… pod kierunkiem prof. Katarzyny Marciniak. Więcej informacji na stronie konferencji. Plakat z programem  ...

więcej

Wykład: Reviving Orestes. The Sound of the Chorus

Zapraszamy na wykład prof. Armanda D’Angoura (University of Oxford) pt. Reviving Orestes: The Sound of the Chorus. Prof. D’Angour to światowej klasy badacz starożytnej greckiej poezji i muzyki. Wykład odbędzie się 15 maja 2017 r. o godz. 17.30 w Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72). Streszczenie wykładu: This talk will explain what we know about ancient Greek music, its rhythms, melodies, and instruments. I will explain how these principles can be applied, as they have recently been for the first time, to the authentic reconstruction of some of the precious fragments of ancient music. These documents are preserved on...

więcej

Gronalia 2017: Juwenalia Regionalne Wydziału „Artes Liberales”

Zarząd Samorządu Studentów naszego Wydziału oraz Studenckie Koło Naukowe Badania Gier ALEA UW zaprasza na Gronalia 2017 – Juwenalia regionalne Wydziału „Artes Liberales”. 12 maja 2017 r. (piątek), godz. 10.00–17.00, w siedzibie Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72. W programie spotkania z gośćmi związanymi z gamedev. PROGRAM SPOTKANIA...

więcej

Call for Papers: European Humanism and its Challenges (Lublana, 8-9 września 2017)

Wydział „Artes Liberales” współorganizuje międzynarodowe sympozjum w Lublanie wraz z miejscowym uniwersytetem, kilkoma innymi instytucjami kulturalnymi oraz budapeszteńskim Central European University. Zainteresowani udziałem w konferencji mogą zgłaszać się do dr Elżbiety Olechowskiej (elzbieta.olechowska@gmail.com). Zgłoszenia są przyjmowane do 20 maja.  Adres internetowy konferencji: http://ff.classics.si/2017/04/25/humanism.   Call for...

więcej

Oferta zatrudnienia na Wydziale „Artes Liberales”

Dziekan Wydziału „Artes Liberales” ogłasza konkursy w sprawie zatrudnienia na stanowiska starszego wykładowcy oraz adiunktów. Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w zakresie badań nad językiem i kulturą nowożytnej Grecji ZOBACZ OGŁOSZENIE Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie literaturoznawstwa (literatura polska 2 poł. XIX i XX wieku) ZOBACZ OGŁOSZENIE Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie badań powiązanych z krytyką literacką w kontekście jej związków z filozofią ZOBACZ OGŁOSZENIE Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie badań powiązanych z filozofią, antropologią lub socjologią techniki w kontekście globalnych przemian społecznych ZOBACZ OGŁOSZENIE Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie badań nad literaturą i kulturą Półwyspu...

więcej

Jak Polacy pomagali uchodźcom z Grecji?

Pracownia Studiów Helleńskich oraz Zarząd Samorządu Studentów naszego Wydziału zaprasza na spotkanie z dziennikarzem i reportażystą Dionisiosem Sturisem, autorem m.in niedawno wydanej książki pt. Nowe życie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia o godz. 18.15 w sali konferencyjnej w siedzibie Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72). ZOBACZ PLAKAT...

więcej

Rekrutacja na Program MOST

15 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2017/2018. Szczegóły w pismie Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW. ZOBACZ...

więcej

Regulamin zarządzania własnością intelektualną

Senat UW 22 marca uchwalił Regulamin zarządzania własnością intelektualną. Dokument opisuje, czym jest własność intelektualna wytworzona na UW i jakie są zasady jej komercjalizowania oraz rozpowszechniania. Regulamin obowiązuje pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu. Uchwała nr 68 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na...

więcej

Seminarium Komisji Bałkańskie Śródziemnomorze i Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE)

Komisja Bałkańskie Śródziemnomorze oraz Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE) zapraszają na otwarte seminarium, na którym doktorantka naszego Wydziału, Pani Marzeny Maciulewicz, wygłosi odczyt zatytułowany Kosowska Mitrowica – miasto podzielone? Próba opisu. Seminarium odbędzie się 27 marca, o godz. 12.00, w sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat...

więcej

Tydzień ERC: Our Mythical Childhood…

Z okazji 10-lecia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na naszym Wydziale odbyła się prezentacja projektu „Our Mythical Childhood…”, którym kieruje prof. Katarzyna Marciniak. Na początku spotkania goście zostali zapoznani z ofertą studiów na naszym Wydziale, a na koniec spotkania mieli okazję zagrać w gry planszowe inspirowane starożytnością...

więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mackenzie

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia, że w dniu 6 kwietnia 2017 roku o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Doroty Mackenzie Tytuł rozprawy: An Artist or a Philistine? Fryderyk Chopin in his own Eyes and in the Eyes of his Contemporaries in the Perspective of Performance Studies. Promotor Dr hab. Tadeusz Cegielski   Profesor Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Recenzenci Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Profesor Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Tomasz Kubikowski   profesor Akademii Teatralnej w Warszawie Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/),  na stronie...

więcej

Szkoła letnia „Central and Eastern Europe in Comparative Perspective: Assessing Social and Political Change”

Ohio State University wraz z PAN i UW po raz kolejny organizuje szkołę letnią dla studentów nauk społecznych „Central and Eastern Europe in Comparative Perspective: Assessing Social and Political Change” (warsawsummerschool.wordpress.com). 3 studentów UW na poziomie licencjackim lub magisterskim może ubiegać się o bezpłatny udział w zajęciach, które prowadzone będą w siedzibie PAN w terminie 12 czerwca–14 lipca 2017 r. WIĘCEJ...

więcej

Konferencja: „Humanizm między Wschodem i Zachodem”

Pracownia i Seminarium Doktoranckie „Humanizm. Hermeneutyka wartości” zaprasza na konferencję naukową  „Humanizm między Wschodem i Zachodem”.  Konferencja odbędzie się w siedzibie Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna, poziom -1).   ZOBACZ PROGRAM...

więcej

Wykład prof. Jörga Schulte: „The Workshop of Slavic Poets”

Wykład prof. Jörga Schulte pt. „The Workshop of Slavic Poets” odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego, w godz. 18.30–20:00 w  siedzibie Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna, poziom -1). Prof. Schulte jest dyrektorem Instytutu Slawistyki na Uniwersytecie w Kolonii i od wielu lat współpracuje z naszym Wydziałem. Krótki opis wykładu dostarczony przez prof. Schulte: The workshop of the poet, i.e. the knowledge and skills that were essential for the art of writing poetry, has changed over the centuries. Part of the indispensable knowledge, however, has been shaped in the course many centuries and epochs. The lecture focusses on genres and...

więcej

Warszawskie Czwartki Staropolskie

23 lutego 2017, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich. Podczas spotkania referat pt. „Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego” – podsumowanie i perspektywa nowych badań wygłosi dr hab. Estera Lasocińska. Szczegóły spotkania w zaproszeniu....

więcej

Patronat naukowy Wydziału w XI LO im. Mikołaja Reja

7 lutego 2017 r. Prof. Maciej Abramowicz przeprowadził zajęcia w XI LO im. Mikołaja Reja w ramach naszego patronatu nad klasami polonistyczno-klasycznymi tej szkoły. Temat spotkania: „Nie tylko Homer. O innej mitologii”. Więcej o patronacie można poczytać na stronie Ośrodka Badań nad Tradycją...

więcej

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.