Select Page

Autor: Wydział Administracja

„Polska i Hiszpania w europejskim wieku XIX (1789–1918): wyzwania i aspiracje”. Konferencja z cyklu „Spotkania polsko-hiszpańskie”.

W dniu 10 października 2018 r. miała miejsce w audytorium budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Polska i Hiszpania w europejskim wieku XIX (1789–1918): wyzwania i aspiracje” pod patronatem honorowym J.M. Rektora UW prof. Marcina Pałysa oraz J.E. Ambasadora Hiszpanii w Polsce Francisco Javiera Sanabrii Valderramy. Było to pierwsze sympozjum z cyklu „Spotkań polsko-hiszpańskich”, współorganizowanych przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasadę Hiszpanii w Polsce i Instytut Cervantesa w Warszawie. W konferencji wzięli udział specjaliści historii XIX w. z Polski i Hiszpanii, którzy dokonali analizy wyzwań i aspiracji obydwu krajów w kontekście europejskim i globalnym...

więcej

Spotkanie z greckimi pisarkami

27 października 2018 r. o godz. 18.30 w restauracji Deli&Winebar Siga-Siga (ul. Dzielna 21/7) odbędzie się spotkanie z greckimi pisarkami – Amandą Michalopoulou oraz Leną Kitsopoulou. Spotkanie będzie poświęcone literaturze kobiecej; poprowadzi je dr Ewa...

więcej

„Cultural and Intellectual History between East and West” – studia w Kolonii

Wydział „Artes Liberales” i Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Kolonii oferują odbycie w ramach studiów – semestralnego, stypendiowanego wyjazdu na Uniwersytet w Kolonii z możliwością uzyskania drugiego dyplomu magisterskiego z zakresu „Cultural and Intellectual History between East and West”. Wyjazd jest zaplanowany na semestr letni 2018/19 (kwiecień-lipiec 2019). Do 26.10. br. zbierane są zgłoszenia wraz z potrzebnymi dokumentami (CV, dyplom licencjacki z transkryptem ocen, świadectwo znajomości języka angielskiego, krótki list motywacyjny i przykładowy esej akademicki w dowolnym języku). Należy je przesyłać prof. Jörgowi Schultemu. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu. Informacje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych będą przekazane bezpośrednio osobom...

więcej

Spain – India – Russia. Centres, Borderlands, and Peripheries of Civilisations

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa oraz Wydziału „Artes Liberales” ukazała się książka pt. „Spain – India – Russia. Centres, Borderlands, and Peripheries of Civilisations” dedykowana prof. Janowi Kieniewiczowi w 80. rocznicę Jego urodzin. Książkę wręczono Jubilatowi podczas konferencji „Polska i Hiszpania w europejskim wieku XIX (1789–1918): wyzwania i aspiracje”, którą Wydział „Artes Liberales” zorganizował wraz z Ambasadą Hiszpanii w Polsce i Instytutem Cervantesa w...

więcej

Prof. John Tunbridge: „Trzydzieści lat później, czyli jak poradziliśmy sobie z dziedzictwem”

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na wykład „Trzydzieści lat później, czyli jak poradziliśmy sobie z dziedzictwem”, który wygłosi prof. John Tunbridge z Uniwersytetu Carleton w Ottawie – jeden z pionierów badań nad dziedzictwem kulturowym i niekwestionowany klasyk myśli heritologicznej. Spotkanie z prof. Johnem Tunbridg’em odbędzie się 10 października  2018 roku, o godz. 18.00 na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 72. Celem wykładu jest przyjrzenie się temu, co wydarzyło się w obszarze dziedzictwa po upadku żelaznej kurtyny. Nowe kierunki rozwoju dziedzictwa – jako zjawiska i dyscypliny – okazały się znacznie bardziej skomplikowane niż jego percepcja u progu XXI wieku. Wystąpienie...

więcej

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Dnia 2 października 2018 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale „Artes Liberales”. Po przywitaniu przez Dziekana Wydziału – dr. hab. Roberta A. Sucharskiego, prof. UW – nowo przyjęci studenci złożyli uroczyste ślubowanie. Pierwszy wykład w nowym roku akademickim pt. „I to by było na tyle” – o języku akademickim, zasadach, pułapkach i realiach komunikacji środowiskowej wygłosiła dr hab. Ewa Rudnicka...

więcej

„Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”: nowe rekrutacje

W ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” prowadzi się obecnie rekrutacje: dla studentów na warsztaty „Akademia dyplomanta”, pracowników naukowo-dydaktycznych na „Warsztaty doskonalące dla tutorów”. Warsztaty odbędą się w dniach 8–9 listopada, w godz. 9.00-17.00. Warsztaty „Akademia dyplomanta” Zapraszamy do udziału w Akademii dyplomanta – warsztatach dla zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO’sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach. Akademia dyplomanta to 8 tematów podzielonych na dwa bloki tematyczne: a) Blok I. „Skuteczny start...

więcej

Isadora Duncan International Institute

Isadora Duncan International Institute zaprasza na dwa wydarzenia organizowane z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: Frederic Chopin & Isadora Duncan: the Natural, the Passional & the Victorious – 10 października, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie Frederic Chopin & Isadora Duncan in the Transformative Landscape of the Arts – 11 października, Kolegium Artes Liberales Wydarzenia obywają się pod horowym patronatem Fundacji...

więcej

IV faza projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”

  8 listopada na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna się  kolejna edycja projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”. Faza IV: Strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła”, celem którego jest pomoc w kształtowaniu nowej generacji kadry zarządzającej systemem wyższej edukacji w Ukrainie. Udział w projekcie przewiduje uczestnictwo w szkoleniach i konsultacjach indywidualnych w Warszawie i Krakowie w dniach 8 października – 2 listopada 2018 roku (grupa G) oraz 5–30 listopada (grupa H). Projekt „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo; Faza IV: Strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła” jest kontynuacją i przeniesieniem na wyższy poziom projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”, realizowanego w trzech fazach w...

więcej

Warsztaty projektu ENGHUM dla lokalnej społeczności Indian Nahua

15 października w Chicontepec Veracruz odbędą się warsztaty projektu ENGHUM dla lokalnej społeczności Indian Nahua zorganizowane przez Eduardo de la Cruz, doktoranta Wydziału „Artes Liberales” i rdzennego aktywisty oraz badacza pochodzącego z tego regionu. W trakcie warsztatów przewidziano quizy i zabawy dla najmłodszych uczestników zachęcające ich do używania języka rdzennego; rozdane zostaną także książki w języku nahuatl wydane w ramach serii Totlahtol (Nasz język) przez Ośrodek Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową (Center for Research and Practice in Cultural Continuity) przy wsparciu Fundacji „Instytut Artes...

więcej

Film: pt. „Amo miquiz totlahtol”

Zachęcamy do obejrzenia filmu Amo miquiz totlahtol (Our language will not die) zrealizowanego w ramach projektu Enghum. Film powstał podczas międzynarodowej szkoły letniej w społecznościach Indian Nahua w San Miguel Xaltipan, San Francisco Tetlanohcan, San Pedro Tlalcuapan, San Miguel Tenango, w meksykańskich stanach Tlaxcala i Puebla. Wydarzenie było wspólnym spotkaniem użytkowników różnych wariantów języka nahuatl, języka Majów (jukateckiego), ayuuc i mixteckiego, nawat/pipil z Salwadoru, użytkowników języków mniejszościowych z Europy oraz naukowców i językowych aktywistów z Polski, Meksyku, Katalonii, Salwadoru, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Szkoła stanowiła wspaniałą okazję do promocji zaangażowanych badań zorientowanych na współpracę ze społecznościami lokalnymi...

więcej

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW, dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW, serdecznie zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale „Artes Liberales”, która odbędzie się 2 października, o godz. 11.00, w sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału (Kolegium Artes Liberales) przy ulicy Dobrej 72. _________________________________ Program  inauguracji Powitanie dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW (Dziekan Wydziału) Ślubowanie studentów I roku Wykład inauguracyjny „I to by było na tyle” – o języku akademickim, zasadach, pułapkach i realiach komunikacji środowiskowej. dr hab. Ewa...

więcej

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów warszawskich uczelni! Rekrutacja dla studentów trwa do 10 października 2018 r. O stypendium mogą aplikować studenci warszawskich uczelni, jeśli: mają średnią ocen nie mniejszą niż 3,5, osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne, miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1300 zł netto Stypendia dla studentów wynoszą od 500 do 1500 zł miesięcznie. Więcej informacji...

więcej

Kampania społeczna „Życie warte jest rozmowy”

10 września miał miejsce Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Z tej okazji studenci naszego Wydziału we współpracy z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym stworzyli kampanię społeczną pod hasłem „Życie warte jest rozmowy”. Główną ideą kampanii jest przedstawienie braku komunikacji z osobą w kryzysie psychicznym. Wydarzeniem towarzyszącym kampanii były Wykłady Otwarte zorganizowane w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiane na nich prelekcje dotyczyły praktycznego zastosowania suicydologii w pomocy osobom w trudnej sytuacji psychicznej. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony mediów, jak i osób prywatnych, pracowników społecznych, pedagogów czy policjantów. W trakcie wykładów możliwa była także bezpłatna konsultacja z psychologami z fundacji zajmujących...

więcej

BADANIA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I DOKTORANTÓW FINANSOWANE Z DOTACJI MNiSW

Komisja Wydziałowa, pod kierunkiem prof. Jana Kieniewicza, rozpatrzyła wnioski młodych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału o finansowanie badań z dotacji MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Wykaz tematów badawczych zakwalifikowanych do finansowania wraz z przyznanymi kwotami, zatwierdzony przez Dziekana Wydziału prof. Roberta A....

więcej

Projekt: „Wychowani do buntu? Pamięć zbiorowa manifestacji w polskim społeczeństwie”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przy współpracy z IH UW, Ośrodkiem KARTA i Fundacją Bęc Zmiana „Wychowani do buntu? Pamięć zbiorowa manifestacji w polskim społeczeństwie” W ramach projektu zamierzamy badać doświadczenie udziału w demonstracjach w Polsce od roku 1956 do dzisiaj. Interesuje nas  konstruowanie opowieści o przeszłości i zbiorowa pamięć o niej. Jakie są źródła identyfikacji uczestników? Czy można mówić o pokoleniowości doświadczeń protestowania? Jak demonstracje kształtują i kształtowały przestrzeń miejską? Projekt ma charakter interdyscyplinarny – zakłada zarówno przeprowadzanie wywiadów ze świadkami historii, jak i badanie symboliki oraz metod konstruowania opowieści o przeszłości w źródłach wizualnych...

więcej

Polska Komisja Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej na międzynarodowej konferencji „Balkans: Meeting of Cultures. Cross-Cultural Trading Diasporas in South-Eastern Europe”

Polska Komisja Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej (The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE) wystąpiła na międzynarodowej konferencji „Balkans: Meeting of Cultures. Cross-Cultural Trading Diasporas in South-Eastern Europe”. Konferencja odbyła w dniach 3–6 września 2018 r. w Rzymie, na Uniwersytecie Sapienza. Prof. dr hab. Jolanta Sujecka (UW) wygosiła  Keynote lecture: The Image of Jewish Identity in the context of Macedonian – Balkan Identity Członkowie Polskiej Komisji Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej (The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE)) wygłosili referaty podczas panelu zatytułowanego The Identity in the Balkans. The Image of Jews from the outside and from the...

więcej

Warsztaty „Theory in Practice. International Workshop for Young Researchers Working in Intercultural Environment”

Warsztaty międzynarodowe „Theory in Practice. International Workshop for Young Researchers Working in Intercultural Environment”. 24–28 września 2018 r., Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, ul. Dobra 72. Projekt warsztatów międzynarodowych zakłada wzmacnianie i budowanie potencjału badawczego ośrodków akademickich włączonych w jego realizację oraz rozwijanie współpracy między poszczególnymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego i uczelniami zagranicznymi. Warsztaty stanowią również kontynuację działań mających na celu zwiększanie potencjału młodych badaczy w zakresie nauk humanistycznych, wzmacnianie ich zdolności komunikacji międzykulturowej oraz integrację studentów i doktorantów UW ze studentami zagranicznymi. Projekt stanowi odpowiedź na aktualne problemy relacji międzykulturowych oraz otwiera pole do debaty na temat roli organizacji pozarządowych...

więcej

VII Glosa do Leksykografii

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział „Artes Liberales” wraz z Fundacją Języka polskiego mają przyjemność zaprosić na siódmą z cyklu konferencję GLOSA DO LEKSYKOGRAFII, która odbędzie się w Warszawie, w Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72) w dniach 24–25 września 2018 roku. Temat tegorocznego spotkania to „Leksykografia w różnych kontekstach”. Gośćmi konferencji wygłaszającymi wykłady plenarne będą prof. Piotr Żmigrodzki oraz dr Paweł Rutkowski. Szczegółowe informacje o wykładach, jak i samych wykładowcach, znajdują się na stronie internetowej konferencji pod adresem http://konferencjaglosa.uw.edu.pl/. Na stronie zamieszczony jest również wstępny program konferencji. Korespondencję w sprawach konferencyjnych należy kierować pod adresem:  konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl.   Program konferencji i abstrakty...

więcej

Konferencja: „Ruś od schyłku XV do początków XVIII w. Natio vs confessio”

Wydział „Artes Liberales” oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Moskwie (DHI Moskau) zapraszają na międzynarodową konferencję naukową, poświęconą rozlicznym wcieleniom Rusi od schyłku wieków średnich po wiek Oświecenia: „Ruś od schyłku XV do początków XVIII w. Natio vs confessio”. W konferencji wezmą udział badacze z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec i Polski  Konferencja odbędzie się w dniach 13–15 września 2018 r. w Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72). Program konferencji (w języku...

więcej

Rekrutacja do IV fazy projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”.

Ruszyła rekrutacja do IV fazy projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”. Zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego Ukrainy, młodych badaczy oraz liderów społecznych organizacji edukacyjnych i stowarzyszeń zawodowych Ukrainy do udziału w IV fazie projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”. Wnioski są przyjmowane do 16 września 2018 roku (do godz. 17:00 czasu polskiego). Szczegółowa informacja o procesie rekrutacji i wymagań do kandydatów w j. ukraińskim. Celem projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo; Faza IV: Strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła” jest pomoc w kształtowaniu nowej generacji kadry zarządzającej systemem wyższej edukacji w Ukrainie. W październiku i listopadzie dwie grupy przedstawicieli środowiska akademickiego Ukrainy (łącznie pięćdziesiąt...

więcej

Konkurs fotograficzno-filmowy pt. My language. My culture

W ramach projektu Engaged Humanities (Humanistyka Zaangażowana w Europie: budowanie potencjału dla partycypacyjnych badań dziedzictwa językowo-kulturowego) organizujemy konkurs fotograficzno-filmowy pt. My language. My culture. Temat prac dotyczyć ma języków mniejszościowych, niestandardowych odmian języka oraz związanych z nimi kultur. Może wziąć w nim udział każdy, w dowolnym wieku. Zdjęcie (w jednej z trzech kaltegorii) lub 60-sekundowy film mogą być wykonane telefonem, tabletem lub profesjonalnym sprzętem. Termin nadsyłania prac drogą elektroniczną mija 1 października 2018 r. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz publikacja wyróżnionych prac na stronach internetowych projektu. Więcej informacji oraz regulamin konkursu: http://engagedhumanities.al.uw.edu.pl/eng/my-language-my-culture Wydarzenie na facebooku:...

więcej

Spotkania polsko-hiszpańskie

LIBAL i Laboratorium Sofia Casanova Wydziału „Artes Liberales” występują z nową inicjatywą iberyjską Spotkania polsko-hiszpańskie. Pierwszą imprezą będzie konferencja pod patronatem J.M. Rektora UW Prof. Marcina Pałysa i Ambasadora Hiszpanii w Polsce J.E. Francisca Javiera Sanabrii Valderramypt. „Polska i Hiszpania w europejskim wieku XIX (1789–1918): wyzwania i aspiracje”. Konferencja przygotowana wspólnie z ambasadą Hiszpanii w Polsce i warszawskim Instytutem Cervantesa odbędzie się dnia 10 X 2018 roku w Auli w starym BUWie na kampusie centralnym UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Językami konferencji będą hiszpański i polski (tłumaczenie kabinowe). Formularz rejestracyjny...

więcej

Polska Komisja Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej na 11. Kongresie European Association for Jewish Study

Polska Komisja Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej (The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE)) wystąpiła na 11. Kongresie European Association for Jewish Study (EAJS) w Krakowie 16 lipca z panelem zatytułowanym „The Balkan Jews and Identity Issue”. Uczestniczkami tego panelu były: prof. dr hab. Jolanta Sujecka – Wydział „Artes Liberales”, UW; tytuł referatu: Identity in the Context of 19th Century Macedonia (Balkan); prof. UAM, dr hab. Magdalena Koch – Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM; tytuł referatu: Autobiography and Biography as a Tool of Cultural Performances of Yugoslav Jewish (Counter) Memory: The Case of Paulina Lebl Albala (1891–1967); dr Aleksandra Twardowska – Katedra...

więcej

Ira Katznelson: „Liberal Arts and Risks for Freedom”

Ukazał się drugi tom w serii Artes Liberales Lectures: Ira Katznelson, Liberal Arts and Risks for Freedom, Warszawa 2018. Prof. Ira Katznelson był gościem międzynarodowej konferencji „The Risk of Freedom: Liberal Arts at the Autonomous University: Polish Context. American Context”, która odbyła się w Kolegium Artes Liberales 15 czerwca 2018 r. Seria Artes Liberales Lectures W serii Artes Liberales Lectures są publikowane teksty wybitnych naukowców, którzy gościli z wykładem w Kolegium Artes Liberales. Seria powstała w 2018 r., a jej naukowym redaktorem jest prof. dr hab. Jerzy Axer. Seria Artes Liberales Lectures jest kontynuacją serii OBTA Lectures, w której wydano następujące pozycje: Thomas Molnar, Unity of Knowledge, OBTA UW, Warszawa 2004; Roman Szpurluk, Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy,...

więcej

Stypendium Ministra

Wnioski o przyznanie STYPENDIUM MINISTRA (wygenerowane z USOSweb, wydrukowane i podpisane, oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia) należy składać w sekcji studenckiej lub doktoranckiej dziekanatu Wydziału „Artes Liberales” UW, ul. Dobra 72, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018...

więcej

Wyjazd integracyjny studentów Wydziału

Wszystkich przyszłych i obecnych studentów Wydziału „Artes Liberales” zapraszamy na wydziałowy wyjazd integracyjny, który odbędzie w dniach 18-24 września 2018 roku. Jedziemy do Jastrzębiej Góry, nad piękne, inspirujące polskie morze. W planie wyjazdu przewidujemy wiele atrakcji, nie tylko turystycznych i rozrywkowych, ale i twórczych i intelektualnych. Planujemy również dwudniową wycieczkę do trójmiasta. Link do wydarzenia FB: https://www.facebook.com/events/249724515823875/ Rejestracja https://goo.gl/forms/Sdn8GEnZtFNQUlDS2 Plan Regulamin Wyjazd kierujemy do studentów wszystkich kierunków i lat naszego Wydziału. Szczególnie jednak zapraszamy nowych członków naszej społeczności – jest to niezapomniana okazja do zapoznania się z ideą i ciałem Wydziału „Artes Liberales”. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do...

więcej

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.