Select Page

Autor: Wydział Administracja

City Internships | International Work Experience – Applications

With the new academic year well underway, I am pleased to announce the launch of the application process for our 2018/19 Study and Intern Abroad Programs. For this academic year, we’ll be offering Winter, Spring and Summer Programs in 9 locations: *London*, Paris, *New York*, Washington D.C., *Miami*, Chicago, *Los Angeles*, Boston & *San Francisco*. All of our Programs feature a series of career-readiness classes, workshops and events centered around an internship placement at a leading company in an industry of interest to a student. Our Programs are open to students from any year and with any major, and...

więcej

Spotkanie informacyjne poświęcone tematowi legalizacji pobytu w Polsce

Welcome Point UW organizuje spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji omówi podczas spotkań między innymi następujące zagadnienia: Różnice pomiędzy wizą studencką a zezwoleniem na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach Zezwolenie na pobyt stały w Polsce Podjęcie stażu/praktyk podczas studiów Podjęcie pracy podczas studiów i po studiach Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka oraz polskiego pochodzenia Zaolanowano 2 spotkania: – spotkanie przeprowadzone w języku polskim odbędzie się 13 grudnia o godz. 14.00; – spotkanie w języku angielskim odbędzie się 14 grudnia o godz. 14.00. Obydwa spotkania będą miały miejsce w Pałacu Tyszkiewiczów, w Sali Balowej...

więcej

Grant NCN na projekt badawczy „Trauma, akulturacja i sprawczość. Świat Indian Nahua…”

Dr hab. Justyna Olko wraz z zespołem uzyskała grant badawczy NCN w Programie Opus na projekt Trauma, akulturacja i sprawczość. Świat Indian Nahua od szesnastego do dwudziestego pierwszego wieku, na kwote 997 913 PLN. Będzie on realizowany w Ośrodku Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale AL w latach 2019-2022. Projekt ma na celu zrozumienie jak Indianie Nahua (użytkownicy języka nahuatl – potomkowie Azteków) radzili sobie ze społecznymi, kulturowymi i psychologicznymi skutkami hiszpańskiego podboju Meksyku – w tym z chrystianizacją, dominacją kolonialną i asymilacją postkolonialną. Te związane z wieloma formami przemocy wydarzenia zostaną poddane analizie przy użyciu pojęć traumy...

więcej

Prof. Alfredo Alvar Ezquerra: „Pierwsza globalizacja: imperium hiszpańskie”

Laboratorium „Sofía Casanova” Wydziału „Artes Liberales” oraz Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales (LIBAL) Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na wykład prof. Alfredo Alvara Ezquerry (Najwyższa Rada Badań Naukowych w Madrycie) pt. „Pierwsza globalizacja: imperium hiszpańskie”. Wykład zostanie wygłoszony w języku hiszpańskim w dniu 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 18.00 w Warszawie w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 69, IV piętro. R.S.V.P.: e-mail:...

więcej

Panorama Grecka

Pracownia Studiów Helleńskich zaprasza na Panoramę Grecką, która odbędzie się w dniach 1–2 grudnia br. na Stadionie Narodowym. W ramach wydarzenia odbędzie się między innym prezentacja kierunku filologia nowogrecka, publikacji naukowych o Grecji oraz wystawa fotografii Dimitry Hatziadam pt. „Ewzoni. Gwardia Honorowa”. Oprowadzanie kuratorskie przez...

więcej

Program TopMinds

Program TopMinds to inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W ramach Programu mentorzy i eksperci – absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators oraz Programu Fulbrighta – będą wspierać uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń, pomogą w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskażą sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej. Program wspierają: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Collegium Wratislaviense oraz Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o. Inicjatywa jest finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą “DIALOG” na lata 2017 – 2019....

więcej

Dr Michał Oleszczyk otrzymał Nagrodę im. Jana Machulskiego

Dr Michał Oleszczyk otrzymał Nagrodę za całokształt działań na rzecz młodego kina. Nagroda im. Jana Machulskiego za całokształt działań na rzecz polskiego kina niezależnego nie jest nagrodą regulaminową, nie przyznaje jej OFFOWA AKADEMIA FILMOWA, lecz komitet organizacyjny nagród. Do tej pory została przyznana tylko 7 razy – pierwszym jej laureatem był obecny patron – Jan Machulski. Więcej informacji tutaj. Fot. Przemysław...

więcej

Nagroda Centrum La Rioja w Madrycie dla dr. hab. Cristiny González Caizán

W dniu 17 listopada 2018 r. w Centrum La Rioja w Madrycie (Centro Riojano de Madrid) miała miejsce uroczystość wręczenia trzynastej edycji corocznych nagród, przyznanych przez tę organizację zrzeszającą mieszkających w Madrycie Riojańczyków, pochodzących ze Wspólnoty Autonomicznej La Rioja w północno-wschodniej części Hiszpanii. Zarząd Centrum La Rioja przyznał Nagrodę w Dziedzinie Humanistyki (Premio de las Letras) dr hab. Cristinie González Caizán z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w “uznaniu dla twórczości Riojańczyków, którzy wnieśli wkład osobisty i intelektualny w rozwój hiszpańskiej humanistyki”. Nagrodę wręczono z okazji św. Millána (Festividad de San Millán)....

więcej

Medal OPTIME MERITO dla prof. Barbary Bokus

Prof. dr hab. Barbara Bokus w uznaniu szczególnych zasług dla Akademii »Artes Liberales« została uhonorowana Medalem OPTIME MERITO przyznawanym przez Fundację „Instytut Artes Liberales”. Prof. Barbara Bokus jest współtwórcą Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz kierownikiem Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales«. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami artes liberales. Medal wręczył Prezydent Fundacji „Instytut Artes Liberales”, prof. Jerzy Axer, podczas sesji jubileuszowej Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales« „Prawda i fałsz w nauce i sztuce”....

więcej

Warszawskie Czwartki Staropolskie: „O trudzie cenzora bibliotecznego…”

Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” Wydziału „Artes Liberales” UW oraz Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” Wydziału „Artes Liberales” UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich. Mgr Izabela Wiencek wygłosi referat pt. O trudzie cenzora bibliotecznego Andrzej Obrembski SJ (ok. 1567–1639) i jego działalność w kolegium łomżyńskim. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2018 r., o godz. 17.00 w sali 25 Wydziału „Artes Liberales” UW (ul. Nowy Świat 69, IV p.)....

więcej

Konferencja: „Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie”

Serdecznie zapraszamy na konferencję:  Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie,  która odbędzie się 10 grudnia 2018 roku, w Kolegium Artes Liberales UW, ul. Dobra 72, sala konferencyjna. Część seminaryjna: 14.00 – 17.30; debata: 18.00 – 20.00. MATRONATY: Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar; Czasopismo naukowe Praktyka Teoretyczna; Stowarzyszenie Nigdy Więcej; Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita; Kampania Przeciw Homofobii; Lambda Warszawa. OPIS KONFERENCJI: Nasz projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie o skuteczność mowy nienawiści oraz możliwości reagowania na nią w sposób odpierający zakładane w niej poniżenie i uprzedmiotowienie oponenta czy oponentki. Jest to więc przede wszystkim badanie strategii i form oporu wobec artykułowanej w...

więcej

Wybory do organów studenckich

Pan Karol Popow – przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Wydziału „Artes Liberales” – infomuje, że dnia 19 listopada ukonstytuowały się przeprowadzone na naszym wydziale wybory do organów studenckich. Poniżej aktualna lista wszystkich wybranych członków oraz kontakt do nich. Wybrano: – pięcioosobowy skład Zarządu Samorządu WAL – 9 reprezentantów Rady Wydziału WAL – jedną parlamentarzystkę Obowiązującą formą kontaktu z członkami samorządu oraz pozostałych orangów są indywidualne maile studenckie oraz adres mailowy samorzad@al.uw.edu.pl   ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” 1. Karol Popow (KAL) Przewodniczący Zarządu k.popow@student.uw.edu.pl 2. Minerwa Wdzięczkowska (KAL) Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Pełnomocnik ds. Finansowych m.wdzieczkowska@student.uw.edu.pl 3. Irena Gostkiewicz (KAL) Pełnomocnik ds. PR...

więcej

Oferta stypendialna do Izraela

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zachęca polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych  do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu. Izrael należy do światowych liderów naukowych, wśród jego obywateli jest wielu noblistów, w tym pochodzenia polskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA. Kandydaci oprócz internetowej rejestracji, zobowiązani są złożyć w formie papierowej pełną dokumentację, wyszczególnioną na stronie NAWA, wraz z pismem przewodnim kierownika/zastępcy kierownika jednostki dydaktycznej w Biurze Spraw Studenckich UW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4-go grudnia 2018 r. BSS zobowiązane jest przekazać dokumenty kandydatów z UW do NAWA do dnia 9 grudnia 2018...

więcej

Trybuna Hispanizmu Polskiego

Instytut Cervantesa w Madrycie zorganizował dnia 13 listopada 2018 roku kolejną, piątą edycję debaty La Tribuna del Hispanismo, poświęconą hispanizmowi polskiemu. Udział wzięli: Profesor Jan Kieniewicz (Wydział „Artes Liberales” UW), Profesor Urszula Aszyk (Iberystyka UW) i Ambasador RP w Madrycie Marzena Adamczyk. Współorganizatorem był Polski Instytut Kultury w Madrycie. Debatę otworzył dyrektor Instytutu Cervantesa Luis García Montero, moderował Richard Bueno Hudson dyrektor naukowy Instytutu Cervantesa. Dyskutanci przedstawili obraz studiów i badań hiszpańskich w Polsce oraz odnieśli się do kwestii polskiej recepcji kultury hiszpańskiej. Dyskusji przysłuchiwało się około stu osób z różnych środowisk naukowych i kulturowych Madrytu. Galeria Zapis...

więcej

Sesja: „Prawda i fałsz w nauce i sztuce”

Dziekan Wydziału „Artes Liberales” serdecznie zaprasza w dniach 21–22 listopada 2018 r. na sesję jubileuszową Programu Doktoranckiego pt. „Prawda i fałsz w nauce i sztuce”. Sesja została objęta patronatem J.M. Rektorów uczelni współtworzących Akademię »Artes Liberales«, w tym J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Białej Willi  (ul. Dobra 72). Więcej informacji na stronie internetowej i programie sesji poniżej. Program...

więcej

Kampania „Życie warte jest rozmowy”

Kampania „Życie warte jest rozmowy” została zorganizowana, aby uświadamiać, że samobójstwo to problem, któremu można się przeciwstawić. Czasem zwykła rozmowa może uratować życie. Jej współautorami są studenci Wydziału „Artes Liberales”, a głównym organizatorem jest Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii.  7 grudnia odbędzie się Dzień wykładów otwartych- „Podaruj czas na święta”. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie będzie można wysłuchać wykładów ekspertów, którzy będą opowiadać o tym, jak wesprzeć osobę w kryzysie psychicznym. W czasie wydarzenia w specjalnych Pokojach Wsparcia możliwe będzie skorzystanie z bezpłatnej pomocy lub konsultacji u specjalistów z zakresu psychologii. Rejestracja na wykłady...

więcej

Mihhail Lotman: Current trends in Tartu semiotics

Laboratorium Semiotyczne przy Wydziale „Artes Liberales” UW i Instytut Badań Literackich PAN zapraszają na wykład profesora Mihhaila Lotmana (Uniwersytet w Tallinie, Uniwersytet w Tartu) pt. Current trends in Tartu semiotics. Wykład odbędzie się 21 listopada 2018 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału przy ul. Nowy Świat...

więcej

Spektakl pt. „Ymertichła” wystawiony w języku wilamowskim

Serdecznie zapraszamy na spektakl pt. „Ymertichła” wystawiony w języku wilamowskim. Przedstawienie odbędzie się 16 listopada o godz. 13:00 w Teatrze Polskim w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2. Bilety do kupienia w kasie oraz na stronie teatru. Spektakl „Ymertihła” stanowi próbę opowiedzenia trudnej historii Wilamowic czasów wojny i powojennych językiem teatru. Jest to pierwsza sztuka grupy „Ufa fisa”, która opiera się na oryginalnym scenariuszu. Został stworzony przez młodzież, nowych użytkowników języka wymysiöeryś na podstawie opowieści przekazanych im przez starsze pokolenie Wilamowian, bezpośrednich świadków przedstawianych wydarzeń. Spektakl wpisuje się w program rewitalizacji językowej i idącej z nią w parze zmiany nastawienia...

więcej

The Geopolitics of Autocephaly in Ukraine: Contested Identities, Church-State Cleavages and the Independent Orthodox Church

International Open Seminar pt. „The Geopolitics of Autocephaly in Ukraine: Contested Identities, Church-State Cleavages and the Independent Orthodox Church” odbędzie się 22 listopada o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału przy ul. Nowy Świat 69. In April 2018, President of Ukraine Poroshenko requested the Ecumenical (Constantinople) Patriarch Bartholomew to grant autocephaly (full independence) to the Orthodox Church in Ukraine. His request was supported by the representatives of non-canonical Churches — Kiev Patriarchate (KP, headed by Patriarch Filaret Denisenko) and the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (UAOC, headed by metropolitan Makariy Maletich). In response to this request, Bartholomew began the...

więcej

Russian Protest and New Media: Discourses, Repertoires, Symbols

International Open Seminar pt. „Russian Protest and New Media: Discourses, Repertoires, Symbols” odbędzie się 22 listopada o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału przy ul. Nowy Świat 69. The rapid development of the Internet and the way that it is interwoven into our everyday lives contributes to an increase in the number of protest actions and the transformation of collective actions’ types and forms. Different movements, such as the Mexican Zapatistas, the alter-globalization movement, the Spanish Indignados, Occupy, or the Russian “For Fair Elections” challenged and disrupted the hegemonic discourses, stimulating the formation of alternative practices of protest...

więcej

Klub Absolwentów UW otwiera nową platformę komunikacji!

Klub Absolwentów UW otwiera nową platformę komunikacji! Wszystkich absolwentów Wydziału „Artes Liberales” zachęcamy do dołączenia do grupy na Facebooku. Znajdą tam Państwo nie tylko informacje o organizowanych wydarzeniach na UW, ale także najnowsze wiadomości z życia uniwersytetu, ofertę dodatkowych kursów i zajęć oraz zaproszenia do udziału w szeregu uczelnianych...

więcej

„Warsztaty doskonalące dla tutorów”

Zapraszamy na „Warsztaty doskonalące dla tutorów” – szkolenia, które powstały z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Warszawskiego chcących rozwijać kompetencje niezbędne w nowoczesnej dydaktyce i pracy naukowej. Warsztaty przygotowują zarówno do prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych pisanych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego, jak i rozwoju własnej aplikacyjnej działalności badawczej. Podczas spotkań warsztatowych w dwa dni otrzymają Państwo wiedzę w zakresie: – tutoringu; – wykorzystania narzędzi warsztatowych w dydaktyce; – współpracy badawczej i edukacyjnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni; – ochrony własności intelektualnej. Warsztaty są dwudniowe. Odbędą się 8 i 9 listopada 2018 r. w godz. 9:00-17:00 w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW...

więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Grudy

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 10.30 w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 w sali nr 9 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Szymona Grudy Tytuł rozprawy: Language and Culture Contact Phenomena in the Ayer Vocabulario trilingüe Promotor Dr hab. Justyna Olko Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski Kopromotor Prof. Dr Eva Bravo Garcia Uniwersytet w Sewilli Recenzenci Dr hab. Ewa Stala profesor Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytet Jagielloński Prof. Michel Launey Université Paris Diderot – Paris VII Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW – https://depotuw.ceon.pl/, oraz w Sekretariacie Studiów...

więcej

Wykład prof. Michela Launeya

Dr hab. Justyna Olko w imieniu zespołu projektu „Zaangażowana humanistyka w Europie” serdecznie zaprasza na wykład prof. Michela Launeya pt. „A monolingual state facing a multicultural and multilingual reality: The challenges of the French educational system in French Guiana”. Wykład odbędzie się w dniu 7 listopada (środa) o godz. 17.00 w sali nr 9 przy ul. Dobrej 72. Abstrakt wystąpienia dostępny jest na...

więcej

Studentki Wydziału „Artes Liberales” z wizytą w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W piątek 26 października br. studentki Wydziału „Artes Liberales” odbyły wizytę studyjną w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w ramach której spotkały się z Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, Panią dr Sylwią Spurek, oraz Naczelnikiem Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych, Panem Marcinem Sośniakiem. Spotkanie przyjęło postać dyskusji na temat zaangażowania Rzecznika Praw Obywatelskich w przeciwdziałanie przestępstwom motywowanym uprzedzeniami ze względu na “rasę”, pochodzenie narodowe i etniczne. Wizyta odbyła się w ramach zajęć „Przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści w Polsce w teorii i w praktyce”, dostępnych w ofercie Kolegium Artes Liberales w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Zajęcia współprowadzone są przez dr....

więcej

The International Award: Gold Medal Blaže Koneski

9 października 2018 roku Macedońska Akademia Nauk i Sztuk nagrodziła polską badaczkę, slawistkę i macedonistkę, prof. dr hab. Jolantę Sujecką Złotym Medalem Blaže Koneskiego (златен медал, меѓународно признание Блаже Конески), za „szczególny wkład w propagowaniu macedońskiego języka, literatury i kultury w świecie”. Nagroda jest najwyższym odznaczeniem, jakie może otrzymać zagraniczny uczony. Wśród uhonorowanych tą nagrodą polskich uczonych byli: dr hab. Krzysztof Wrocławski, prof. UW (2009), dr hab. Jan Sokołowski, prof. UWr. (2010) i prof. dr hab. Irena Sawicka (2014)....

więcej

Wydarzenie podsumowujące projekt ENGHUM

15 i 16 listopada zapraszamy na wydarzenie podsumowujące projekt Enghum. Pierwszego dnia odbędą się warsztaty prowadzone przez CLARIN-PL (Common Language Resources & Technology Infrastructure). 16 listopada o godz. 13:00 w Teatrze Polskim wystawiony zostanie spektakl w języku wilamowskim pt. Ymertihła (Odziewaczka) przygotowany przez grupę teatralną z Wilamowic Ufa Fisa. Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu będziemy przyjmować od połowy października. Galeria Strona projektu This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No...

więcej

Warsztaty w ramach projektu ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies)

W dniach 22–26 października w Warszawie gościć będą uczestnicy warsztatów organizowanych w ramach projektu ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies). ReIReS jest finansowanym w ramach „Horyzontu 2020” konsorcjum skupiającym 12 europejskich instytucji badawczych, w tym z ramienia UW Wydział „AL”, które pod kierunkiem Fondazione per le scienze religose Giovanni XXIII (FSCIRE) z Bolonii mają za zadanie stworzyć nowe narzędzia do badania źródeł związanych z historią religii znajdujących się w europejskich bibliotekach i archiwach. 22–24 października licząca 18 osób grupa przedstawicieli FSCIRE, Uniwersytetu Sofijskiego, Uniwersytetu Jana Gutenberga i Instytutu Historii Europejskiej z Moguncji oraz UW zapozna się ze zbiorami BUW...

więcej

Jubileusz 80-lecia prof. Jana Kieniewicza

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Polska i Hiszpania w europejskim wieku XIX (1789–1918): wyzwania i aspiracje” była także okazją do uczczenia jubileuszu 80-lecia prof. Jana Kieniewicza z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. W sali audytorium budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, przy licznie zgromadzonej publiczności, Jubilat przedstawił wykład zatytułowany „Polska i Hiszpania przez wieki”. Podczas uroczystego zamknięcia konferencji władze Wydziału oraz uczniowie Profesora wręczyli Mu przygotowaną specjalnie z tej okazji księgę pt. Spain – India – Russia. Centres, Borderlands, and Peripheries of Civilisations. Anniversary Book Dedicated to Professor Jan Kieniewicz on His 80th Birthday, Jan Stanisław Ciechanowski, Cristina González Caizán, eds., wydaną...

więcej

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.