Select Page

Autor: Wydział Administracja

Romantyzm – heritage studies – badania nad dziedzictwem kulturowym

Zapraszamy do udziału w projekcie badań nad dziedzictwem kulturowym, z silnym akcentem na współpracę różnych pokoleń badaczy, doktorantów oraz studentów. W centrum naszego zainteresowania pozostaje romantyzm jako dziedzictwo, traktowane nie tylko w perspektywie tradycji literackiej, ale i w porządku dziedzictwa kulturowego. Program stanowi część szerszych prac badawczych Laboratorium Romantycznego WAL, łączy dydaktykę z projektami stricte naukowymi, umożliwia pisanie prac licencjackich, magisterskich i doktorskich dotyczących dziedzictwa romantycznego we współczesnej kulturze polskiej i europejskiej. Oferta trzyletniego cyklu badań i zajęć jest otwarta dla uczestników projektu, studentów Wydziału AL i innych kierunków. Spotkania dostępne są zarówno dla uczestników całego cyklu, jak i...

więcej

Dr Monika Stobiecka finalistką w konkursie Nagród Naukowych Tygodnika „Polityka”

Wśród piętnastu finalistów Nagród naukowych „Polityki” jest dr Monika Stobiecka z Wydziału „Artes Liberales”. Program stypendialny Fundacji Tygodnika „Polityka” dla młodych naukowców prowadzony jest od 2001 roku. Piętnastu finalistów konkursu wskazuje kapituła profesorska. Należą do niej m.in. byli rektorzy UW prof. Katarzyna Chałasińska oraz prof. Marcin Pałys. Wszyscy finaliści otrzymują nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Spośród finalistów kapituła społeczna wybiera pięcioro laureatów, którzy otrzymują stypendium w wysokości 15 tys. zł. Dr Monika Stobiecka z Wydziału „Artes Liberales” – jest absolwentką historii sztuki oraz archeologii na UW; ukończyła studiów doktoranckie na Wydziale „Artes Liberales” w ramach programu „Na styku kultury...

więcej

Tryb pracy na Wydziale „Artes Liberales”

W związku z Zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że czas pracy w trybie zdalnym Wydziału „Artes Liberales” UW od dnia 25 maja br. zostaje utrzymany do odwołania. Służbowe numery telefonów i adresy e-mail Dziekan Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. ucz. – 603 132 080, sucharsk@al.uw.edu.pl  Prodziekan ds. nauki Prof. dr hab. Maciej Abramowicz – 697 903 903, abramowicz@al.uw.edu.pl  Prodziekan ds. studenckich Dr hab. Przemysław Kordos – 667 903 903, pkordos@al.uw.edu.pl Prodziekan ds. rozwoju współpracy międzynarodowej Prof. dr hab. Katarzyna Marciniak – 693 905 905, kamar@al.uw.edu.pl Dyrektor Kolegium Artes Liberales Prof. dr hab. Jerzy Axer – 601 945 613, axer@al.uw.edu.pl Zastępca...

więcej

Dr Julia Lewandowska wyróżniona w konkursie Victoria Urbano Prize

Dr Julia Lewandowska została wyróżniona w konkursie Victoria Urbano Prize za książkę „Escritoras monjas. Autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro” Iberoamericana /Vervuert (2019) w kategorii Best Monographic Book 2020. Nagroda przyznawana jest przez Society for Gender and Sexuality Studies/Asociación de Estudios de Género y Sexualidades (AEGS) za wkład naukowy w badania nad płcią, gender i seksualnością w hiszpańsko i portugalskojęzycznym obszarze badawczym. Nagroda przyznawana jest najlepszej monografii napisanej w języku hiszpańskim, angielskim lub portugalskim z obszaru badań feministycznych i genderowych. Reprezentowany obszar badań obejmuje Hiszpanię, Portugalię, Amerykę Łacińską, Karaiby, oraz społeczność hiszpańskojęzyczną...

więcej

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

1 października o godz. 14.00 w Auditorium Maximum na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu odbędzie się uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wykład pt. „Chirurgia mózgu. Współczesne możliwości terapeutycznej ingerencji w ośrodkowy układ nerwowy” wygłosi prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek. Transmisja wydarzenia dostępna będzie na stronie...

więcej

Jak pandemia COVID-19 wpływa na imigrantów i mniejszości etniczne: badania projektu Językowe antidotum/Language as a Cure.

Kryzys zdrowotny i ekonomiczny, związany z pandemią COVID-19, sprzyja zwiększonemu stresowi, lękom i depresji. Choć na te negatywne emocjonalne skutki pandemii narażeni są wszyscy, w szczególny sposób odczuwają je mniejszości etniczne i imigranci. Te grupy pandemia dotyka nieproporcjonalnie mocniej. Na dodatek, kryzys związany z COVID-19 nasilił zachowania dyskryminacyjne wobec mniejszości, które przez grupy większościowe są postrzegane jako zagrożenie dla zdrowia i stabilności. To, w jaki sposób obecna sytuacja zdrowotna wpływa na funkcjonowanie grup mniejszościowych oraz na ich integrację z resztą społeczeństwa, bada zespół kierowany przez dr hab. Justynę Olko z Wydziału „Artes Liberales” oraz dr. hab. Michała Bilewicza z...

więcej

Przewodnik dla nowych studentów 2020

Specjalnie dla studentów pierwszego roku zostały zebrane w jednym miejscu wszystkie ważne informacje o uczelni. Jak zapisać się na zajęcia? Kiedy można wyjechać na wymianę zagraniczną? Czym jest USOS, punkty ECTS, oguny i lektoraty? Na jakie wsparcie można liczyć? Przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej i...

więcej

O etnolingwistycznej żywotności Kaszubów w „PLOS ONE”

Zespół kierowany przez dr hab. Justynę Olko opublikował wyniki badań nad etnolingwistyczną żywotnością mniejszości kaszubskiej w Polsce. Artykuł pt. „From Discouragement to Self-Empowerment. Insights from an ethnolinguistic vitality survey among the Kashubs in Poland” ukazał się na łamach internetowego czasopisma naukowego „PLOS ONE”. Więcej informacji na stronie Uniwersytetu. Święto Flagi Kaszubskiej. Bulwar Nadmorski w Gdyni, 18.08.2020 r., fot: Anna...

więcej

Zdalny semestr zimowy

Semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się zdalnie. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy czy dyżury wykładowców. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. Więcej informacji na stronie...

więcej

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Samotność, poczucie wykluczenia, brak zrozumienia ze strony bliskich – to niektóre z czynników prowadzących do powstawania myśli samobójczych. Tegoroczne 2-dniowe wykłady z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom poświęcone są zagadnieniu samotności oraz jej wpływowi na psychikę osób znajdujących się w kryzysie. Gdy ludzie go doświadczają, często izolują się od otoczenia, unikają kontaktów i szukania pomocy. Taka sytuacja odbiera im motywację do podejmowania działań pozwalających na pokonanie kryzysu i utrwala fałszywe przekonanie, że nic nie da się zrobić. Dlatego tak ważne są zarówno świadomość społeczna, uważność, wrażliwość, jak i niwelowanie poczucia osamotnienia poprzez wychodzenie naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy....

więcej

Termin poprawkowy zaliczenia szkolenia z BHP

Szanowni Studenci, uprzejmie informujemy, że III termin (poprawkowy) zaliczenia szkolenia z BHP będzie możliwe od 31 sierpnia do 15 września 2020 roku. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 PLN.  Bardzo prosimy o kontakt z dziekanatem osoby, które zamierzają podchodzić do zaliczenia, w celu nadania opłaty w systemie USOS. Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na stronie COME: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=2549 Z wyrazami szacunku Dziekanat Wydziału „Artes...

więcej

Automatyczne przedłużenie ważności legitymacji studenckich i legitymacji
służbowych nauczycieli akademickich

Legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, które były ważne 26 marca 2020 roku, tj. w dniu wejścia w życie rozporządzenia MNiSW wprowadzającego ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni w związku z trwającą pandemią, lub utraciły ważność nie wcześniej niż trzydzieści dni przed tą datą, na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)  zachowują ważność przez cały okres ograniczenia działania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego...

więcej

10 września 2020: Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Z okazji obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (World Suicide Prevention Day) 10 i 11 września 2020 roku w Auli w Starym BUW-ie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie odbędzie się kolejna odsłona wykładów otwartych pod hasłem: Życie warte jest rozmowy: samotność. Wydarzenie w całości będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji www.npz3.pl oraz na Facebooku, na profilu Życie warte jest rozmowy. Organizatorzy: Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Tegoroczne wykłady otwarte zostały objęte patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Samotność, poczucie wykluczenia, brak zrozumienia ze strony bliskich – to niektóre z czynników prowadzących...

więcej

Prof. Hieronim Grala o kościele Hagia Sophia

Prof. Hieronim Grala był gościem audycji radiowej „Świat w Powiększeniu” i opowiadał o kościele Hagia Sophia. Audycja  Zachęcam serdecznie do wysłuchania mojego komentarza o miejscu Hagii Sophii i tradycji bizantyńskiej w duchowości europejskiej, w tym także – polskiej: Opublikowany przez Hieronima Gralę Niedziela, 26 lipca...

więcej

Dyżury rekrutacyjne

• Czym są artes liberales? • Co studiuje się na kulturoznawstwie? • Co można robić po filologii nowogreckiej? • Czego uczymy na antropozoologii? • Co się dzieje w ramach działalności artystycznej? • Jak wygląda życie akademickie na naszym Wydziale? • W jakich warunkach pracujemy i uczymy? • Co robią nasi wykładowcy po zajęciach? Wszystkich, którzy zadają sobie podobne pytanie i zastanawiają się, czy zdawać na jeden z kierunków prowadzonych przez Wydział „Artes Liberales”, zapraszamy na dyżury rekrutacyjne. Członkowie komisji rekrutacyjnej oraz koordynatorzy kierunków studiów chętnie odpowiedzą na każde pytania dotyczące studiów i zasad przyjęcia. Spotkania odbędą się online i stacjonarnie. Zapraszamy! Harmonogram...

więcej

Filhellenizm w Polsce i Powstanie Greckie w roku 1821

Filhellenizm w Polsce i Powstanie Greckie w roku 1821 Z okazji przypadającej w przyszłym roku 200 rocznicy wybuchu Greckiego Powstania (Ελληνική Επανάσταση) na stronie Laboratorium Filhelleńskiego Wydziału „Artes Liberales” udostępniamy wszystkim miłośnikom Grecji dwa tomy publikacji pt. Filhellenizm w Polsce (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, 2012). Jest to pierwsze monograficzne opracowanie pokazujące filhellenizm w Polsce na tle europejskim. Streszczenia artykułów – w językach: angielskim i greckim! Zapraszamy do lektury! Philhellenism in Poland and the 1821 Greek Revolution To mark the forthcoming two-hundredth anniversary of the 1821 Greek Revolution, the Philhellenism Study Group of the  Faculty of „Artes Liberales” at the...

więcej

XIX edycja Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021

Rozpoczęła się XIX edycji Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021 Segment IA z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem stypendium pomostowego jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży, pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych  Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach akademickich. Więcej...

więcej

Minigranty na wsparcie wspólnych projektów naukowych uczelni sojuszu 4EU+

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wnioski można składać do 15 lipca. Więcej informacji: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-1-1/...

więcej

Nauczanie Języków

Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2020/21 przedmioty oferowane przez Wydział „Artes Liberales” na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska, należące do grupy: Nauczanie języków nowożytnych z wykorzystaniem elementów językoznawstwa zaoferowane zostały wszystkim Studentom Wydziału „Artes Liberales”. Istnieje możliwość rozliczenia tych przedmiotów jako lektoratów. Poza nauczaniem języków nowożytnych oferowane są przedmioty nauczania języków starożytnych: języka łacińskiego, greckiego oraz nahuatl (azteckiego). Przedmioty te można rozliczyć jako fakultety dowolnego wyboru. Zajęcia rozwijają kompetencje językowe i przygotowują do nauki języków nowożytnych. Plan przedmiotów językowych na semestr zimowy...

więcej

Uniwersytet Warszawski otrzymał darmowy dostęp do platformy korpusowej Sketch Engine

Dzięki staraniom zespołu Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (Priorytetowy Obszar Badawczy IV: Przekraczanie granic humanistyki) Uniwersytet Warszawski dołączył do grona prawie 400 europejskich uczelni, które otrzymały dostęp do zasobów i narzędzi korpusowych platformy Sketch Engine, sponsorowany w ramach projektu europejskiego ELEXIS. Wszyscy pracownicy doktoranci i studenci UW mogą bezpłatnie korzystać z tego oprogramowania do 1 kwietnia 2022 roku. Sketch Engine to obecnie jeden z najbardziej wszechstronnych i najpopularniejszych programów na świecie oferujący dostęp do olbrzymiej liczby zbiorów tekstów (korpusów) w ponad 90 językach oraz zaawansowanych narzędzi do ich przeszukiwania i analizy. Więcej informacji w...

więcej

Spotkania online dotyczące Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) IDUB na UW

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) „Inicjatywy doskonałości” na UW, podczas których członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się m.in., jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania te organizowane są przez zespoły, które pracują nad szczegółami realizacji poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych. 23 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczące POB IV „Przekraczanie granic humanistyki”. Linki do formularzy rejestracyjnych na pozostałe spotkania dostępne są pod adresem: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2020/06/spotkania-informacyjne-na-temat-dzialan-w-ramach-pob-i-ii-i-iii/   Harmonogram spotkań: 30 czerwca 2020 r., godz.10:00-15:00 – POB I „Badania dla Ziemi” 1 lipca 2020 r., godz. 10:00-14:00 – POB II „U podstaw...

więcej

Pismo uczelni, numer letni

Ukazał się najnowszy, letni numer pisma „UW”, który jest nietypowy z wielu względów. Otwiera go wiadomość o wynikach wyborów rektorskich, w środku jest specjalny dział, dotyczący uniwersytetu w czasie epidemii, a sam magazyn przenosi się w dużej mierze do sieci. Więcej informacji:...

więcej

27 czerwca: CIAŁO ONLINE. Wystawa@nline

Zapraszamy na działania performatywne, które zostały zrealizowane online i są efektem tematów proponowanych w ramach zajęć warsztatowych „Ciało jako obiekt sztuki” realizowanych w Kolegium Artes Liberales. Prezentowane projekty i działania performatywne powstały w trakcie zajęć, należy jednak podkreślić, że przede wszystkim związane są z zainteresowaniami i osobistymi doświadczeniami każdego z uczestników. Ważną rolę  w procesie realizacji odgrywały dyskusje, wspólne omawianie projektów, pomimo braku możliwości spotkania fizycznego, bezpośredniego kontaktu i wzajemnego doświadczania cielesności. Elektroniczny sposób komunikacji miał znaczny wpływ na kształt zajęć, naszej relacji oraz projektów. Zostały one zrealizowane w atmosferze zaskoczenia, radykalnej zmiany, niepewności oraz izolacji spowodowanych pandemią. Projekty częściowo...

więcej

Ogłoszenie Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo, w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z niewypełnieniem przez odbyte 18 czerwca 2020 zebranie wyborcze profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Wydziale „Artes Liberales” wymogów określonych w § 39 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 2019, poz. 190), uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2020 program zdalnego zebrania wyborczego Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” zostanie poszerzony o punkt: wybór członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 spośród (i przez) profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Wydziale „Artes Liberales” UW. Z wyrazami szacunku prof. dr hab. Paweł Stępień Przewodniczący Wydziałowej...

więcej

Prezentacja programu wyborczego przez kandydata na kandydata na Dziekana Wydziału

Prezentacja programu wyborczego przez kandydata na kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2020-2024 18 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 odbyło się zdalne zebranie prezentujące kandydata na kandydata na DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”, PROF. ROBERTA SUCHARSKIEGO. Celem zebrania będzie prezentacja programu wyborczego przez kandydata na kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2020–2024. Nagranie...

więcej

Justyna Olko wraz z zespołem otrzymała finansowanie FNP

Na zdjęciu Remus z kościerskiego rynku, bohater kaszubskiej epopei narodowej Żëcé ë przigòdë Remùsa, autorstwa Aleksandra Majkowskiego, w maseczce. Zdjęcie wykonała Beata Jankowska. Justyna Olko wraz z zespołem otrzymała finansowanie FNP na projekt badawczy mający na celu walkę z COVID-19 Projekt w programie TEAM FNP „Językowe antidotum: żywotność językowa jako sposób budowy psychicznego dobrostanu, zdrowia i zrównoważonego rozwoju” kierowany przez Justynę Olko i Michała Bilewicza jest realizowany na naszym Wydziale przez Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową z udziałem Wydziału Psychologii. W ostatnim konkursie FNP projekt uzyskał przedłużenie i dodatkowe finansowanie na badania i działania przeznaczone na przeciwdziałanie negatywnym...

więcej

25 czerwca: zebranie wyborcze Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” w celu wyboru kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales”

Szanowni Państwo, w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie powiadamiam, że – zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 2 WKW z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (z późniejszymi zmianami), Uchwały nr 6 WKW z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia czynności wyborczych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz w odniesieniu do Uchwały nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie rejestracji kandydata na kandydata na...

więcej

Nabór do mikro-grantów w ramach projektu ReIReS

The EU funded project “Research Infrastructure on Religious Studies” (ReIReS) offers scholars from any academic discipline the opportunity to spend typically two weeks in one of fourteen outstanding European research centres (libraries and archives) in Bologna, Hamburg, Leuven, Mainz, Sofia, and Paris to carry out their research project in Historical Religious Studies. The call is also open for curators of special collections, who need to enlarge their knowledge in dealing with documents concerning historical religious studies to manage other collections of documents. ReIReS grants to users support for travel and accommodation. Users spend usually two weeks at the provider...

więcej

23 czerwca: Encuentro sobre escritura conventual

Dr Julia Lewandowska weźmie udział w spotkaniu autorskim zorganizowanym przez wydawnictwo Iberoamericana/Vervuert (Madryt/Frankfurt) wokół pisarstwa kobiet zakonnych i jej książki Escritoras monjas. Autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro. W debacie wezmą udział również: prof. Amelina Correa Ramón (Universidad de Granada) z książką „¿Qué mandáis hacer de mí?”: una historia desvelada de relecturas teresianas en el contexto cultural de entresiglos i prof. Rebeca Sanmartín Bastida (Universidad Complutense de Madrid) z książką El Libro de la oración de María de Santo Domingo (z Maríą Victorią Curto Hernández). Dyskusję poprowadzi prof. María Dolores Martos Pérez (UNED, Bieses). Spotkanie odbędzie...

więcej

18 czerwca: zdalne zebranie prezentujące kandydata na kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales” UW

Szanowni Państwo, w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 2 WKW z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (z późniejszymi zmianami), zwołuję zdalne zebranie prezentujące kandydata na kandydata na DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”, PROF. ROBERTA SUCHARSKIEGO na czwartek, 18 czerwca 2020, na godzinę 12.00. Celem zebrania będzie prezentacja programu wyborczego przez kandydata na kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2020-2024. ZEBRANIE JEST OTWARTE DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NASZEGO WYDZIAŁU. Link do spotkania: https://meet.google.com/sqc-aiif-edt Zasady przeprowadzania zebrania...

więcej

18 czerwca: zebranie wyborcze profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Wydziale „Artes Liberales”

Szanowni Państwo, w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 2 WKW z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza czynności wyborczych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (z późniejszymi zmianami), zwołuję zdalne zebranie wyborcze profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Wydziale „Artes Liberales” UW na czwartek, 18 czerwca 2020, na godzinę 11.30. Celem zebrania będzie wybór członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024. Będzie to zebranie online na platformie Google Meet (otrzymają Państwo zaproszenie/link do udziału). Głosowanie przeprowadzimy, przestrzegając wszelkich wymogów procedury wyborczej, przy użyciu narzędzia Ankieter. Z wyrazami szacunku...

więcej

Egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym

5 czerwca zostało wydane zarządzenie nr 120 Rektora UW w sprawie w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Nowe zarządzenie, wraz ze zmianami w zasadach archiwizacji pracy dyplomowej, umożliwia wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w APD. Zarządzenie wchodzi w życie 10 czerwca br. Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów PDF Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów Wzór pracy...

więcej

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.