Select Page

Autor: Michał Kucharski

Ćwiczenia do elementarza łemkowskiego

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach i Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na promocję „Ćwiczeń do elementarza łemkowskiego” autorstwa Barbary Duć. Spotkanie z autorką i gośćmi odbędzie się 28.01.2019 r. o godz. 17.00 w Ruskiej Bursie w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza 28. Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях і Центр Заанґажуваных Досліджынь над Культуровым Спадкобраньом, Выділ «Artes Liberales» Варшавского Університету сердечні просят на промоцию «Робочого зошыту до лемківского языка» авторства Варвары Дуць. Стріча з авторком і гістми пройде в понедільок, 28.01.2019 р., о год. 17.00 в Рускій Бурсі в...

więcej

Konferencja: „Autodestrukcja II. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze”

Wydział „Artes Liberales” UW przy współpracy Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Autodestrukcja II. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze”, która odbędzie się w dniach 9–10 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej w Białej Willi przy ulicy Dobrej 72. Kolejna edycja konferencji poświęcona będzie, tak jak i w roku poprzednim, szeroko pojętym sytuacjom granicznym, ich wizerunkowi w; w szczególności zaś – samobójstwu jako problemowi kulturowemu. Podjęcie nad nim dyskusji i próba jego zrozumienia to jedno z wielkich wyzwań współczesnego społeczeństwa. Celem obrad pozostaje wzbudzanie międzyobszarowej refleksji nad zagadnieniem autodestrukcji, rzucając nań interdyscyplinarne światło zebranymi narzędziami całościowo rozumianej nauki...

więcej

Warsztaty: „Theory in Practice. International Workshop for Young Researchers Working in Intercultural Environment”

W dn. 24-28 września 2018 na Wydziale „Artes Liberales” odbyły się warsztaty międzynarodowe Theory in Practice. International Workshop for Young Researchers Working in Intercultural Environment. Do prowadzenia warsztatów zostali zaproszeni wykładowcy reprezentujący jednostki UW: dr Rigels Halili (Studium Europy Wschodniej) i dr Maciej Falski (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej) oraz uniwersytety zagraniczne: prof. Vjollca Krasniqi (Uniwersytet w Prisztinie), prof. Valentina Sokolovska (Uniwersytet w Nowym Sadzie), Danica Avramović (Uniwersytet w Belgradzie), Aurela Kadriu (Uniwersytet w Prisztinie). W warsztatach udział wzięli studenci oraz doktoranci UW, wykładowcy UW oraz studenci zagraniczni (z Belgradu, Niszu, Mitrowicy, Prisztiny i Pragi), którzy wykazują się aktywnością badawczą...

więcej

CFP: Hieronymus noster: International Symposium on the 1600th Anniversary of Jerome’s Death

24–26 października b.r. Wydział „Artes Liberales” we współpracy z Uniwersytetami w Lublanie, Zagrzebiu, Grazu, Lille, Central European University (CEU), International Network of Excellence “Europa Renascens,” oraz z Institut des Sources Chrétiennes i Słoweńską Akademią Nauk i Sztuk, organizuje w Lublanie sympozjum poświęcone 1600 rocznicy śmierci Świętego Hieronima. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w sympozjum. Call for Papers i inne informacje na załączonym posterze i na...

więcej

ENGHUM jako success story Komisji Europejskiej

Zapraszamy do lektury artykułu na temat projektu Zaangażowana humanistyka w Europie/Engaged humanities in Europe (Twinning, Horyzont 2020), który opublikowała Komisja Europejska na platformie Research & Innovation/Success stories. Projekt zakończył się w grudniu 2018, a jego wyniki i efekty będą wdrażane i rozwijane przez Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową w następnych latach i w kolejnych realizowanych projektach finansowanych ze środków europejskich (RISE,...

więcej

Obóz szkoleniowy Inkubatora UW – BraveCamp

Superbohaterowie nie boją się wyzwań – podejmij rękawicę i jedź z nami na BraveCamp! Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do udziału w kolejnej, czwartej już edycji obozu szkoleniowo-integracyjnego BraveCamp, który odbędzie się w dn. 10–16 lutego 2019 roku. Weź udział w akademii dla przyszłych superbohaterów – pod okiem trenerów oraz mentorów uczestnicy będą zdobywać kolejne supermoce przedsiębiorcy, które wykorzystają później przy tworzeniu i rozwijaniu swoich projektów biznesowych, naukowych lub z zakresu ekonomii społecznej. Rekrutacja do grona superbohaterów, którzy pojadą na BraveCamp, rozpocznie się 13 grudnia o godz. 20:00 i...

więcej

Dwie ogólnopolskie nagrody dla Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego

Wykladowca Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i reżyser Krzysztof Korwin-Piotrowski odebrał w Białymstoku nagrodę specjalną IPN za film KINDERLAGER POGRZEBIN w finale ogólnopolskiego konkursu „Audycja Historyczna Roku”, do którego zgłoszono ponad 50 filmów i audycji radiowych. KINDERLAGER POGRZEBIN, wyprodukowany przez TVP, opowiada o zbrodni dokonanej przez Niemców w 1943 roku w Pogrzebieniu koło Raciborza. Przetrzymywano tam w okropnych warunkach żywieniowych i sanitarnych około 200 dzieci, których rodzice zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych. Kilka miesięcy temu Korwin-Piotrowski otrzymał za ten dokument II nagrodę w konkursie Silesia Press w Katowicach. Film był pokazywany w szkołach, kinach i ośrodkach kultury w Polsce...

więcej

Spotkanie z prokurator Małgorzatą Szeroczyńską

W piątek 14 grudnia br. na Wydziale „Artes Liberales” odbyło się spotkanie z prokurator dr Małgorzatą Szeroczyńską z Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, która specjalizuje się m.in. w tematyce przestępstw z nienawiści motywowanych uprzedzeniami ze względu na niepełnosprawność. Spotkanie przyjęło postać dyskusji na temat problemu tej kategorii przestępczości w Polsce oraz pracy organów ścigania mającej na celu ich wykrywanie i ściganie. Wizyta odbyła się w ramach zajęć „Przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści w Polsce w teorii i w praktyce”, dostępnych w ofercie Kolegium Artes Liberales w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Zajęcia współprowadzone są przez dr. Piotra Godzisza, mgr. Pawła Knuta...

więcej

Paweł Knut na Kongresie Praw Obywatelskich

W sobotę 15 grudnia br. doktorant Wydziału „Artes Liberales” Paweł Knut wystąpił podczas II Kongresu Praw Obywatelskich, zorganizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wystąpienie odbyło się ramach panelu „Prawa osób LGBT w Polsce. Ostatnie zmiany i strategia na przyszłość”. Omawiało ono m.in. strategie odpowiadania na zjawisko mowy nienawiści, analizowane przez mgr. Knuta w ramach przygotowywanej na Wydziale „Artes Liberales” pracy doktorskiej. Kongres był jednym z największych tegorocznych wydarzeń na temat praw człowieka w Polsce. Zgromadził osoby reprezentujące zarówno samorządy prawnicze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe jak i uczelnie wyższe. Łącznie wzięło w...

więcej

The Cluster The Past for the Present: koncert oraz seminarium

Międzynarodowe centrum naukowe The Cluster The Past for the Present na Wydziale „Artes Liberales” UW zaprasza na koncert, który odbędzie się w środę, 12 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 i będzie towarzyszył posiedzeniu centrum naukowego. Tego samego dnia, w środę 12 grudnia, o godz. 9.45 w sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału przy ul. Nowy Świat 69 odbędzie się seminarium na temat recepcji postaci Cezara w kulturze dziecięcej i młodzieżowej, z udziałem członków Cluster z Bolonii i Monachium.   Zaproszenie na...

więcej

Odnowienie doktoratu prof. Jana Kieniewicza

Dnia 5 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste odnowienie doktoratu prof. dr hab. Jana Kieniewicza. To szczególne wyróżnienie przysługuje wybitnym naukowcom, od których obrony doktoratu w Uniwersytecie Warszawskim upłynęło przynajmniej 50 lat. Uroczystości przewodniczył Rektor UW, prof. dr hab. Marcin Pałys. Oprócz niego i uczestniczyli w niej prof. dr hab. Karol Modzelewski występujący w roli promotora „Doktoranta”, Dziekan Wydziału „Artes Liberales” prof. dr hab. Robert Sucharski – wszyscy odziani w togi – a także przyjaciele dostojnego Jubilata i licznie zgromadzeni pracownicy Wydziału. W swojej laudacji prof. Modzelewski zarysował losy i główne postaci warszawskiej szkoły historycznej skupionej...

więcej

Studentki Wydziału „Artes Liberales” z wizytą w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej

W piątek 30 listopada br. studentki Wydziału „Artes Liberales” odbyły wizytę studyjną w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, w ramach której spotkały się z jego pracownikami, Panią Anną Łukjanowicz oraz Panem Ahmadem Alattalem. Spotkanie przyjęło postać dyskusji na temat problemu islamofobii w Polsce i Europie oraz pracy Ośrodka mającej na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. W trakcie zajęć grupa studencka odwiedziła meczet oraz bibliotekę mieszczącą się w siedzibie Ośrodka. Wizyta odbyła się w ramach zajęć „Przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści w Polsce w teorii i w praktyce”, dostępnych w ofercie Kolegium Artes Liberales w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Zajęcia współprowadzone...

więcej

International Open Seminar pt. „How Did Our Ancestors Really Remember?…”

International Open Seminar pt. „How Did Our Ancestors Really Remember? Contemporary Medieval Studies and the Neuroscience of Memory” odbędzie się 13 grudnia o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału przy ul. Dobrej 72. The aim of this seminar is to elucidate different forms of the social memory practice, that existed in the medieval society. Thus, the seminar seeks to answer a profound question of how the recollected knowledge of the past and the images of the past were conveyed and sustained in the traditional society. By focusing on both verbal, with exclusive emphasis on oral accounts and written texts, as well...

więcej

International Open Seminar pt. „Migrants from Muscovy…”

International Open Seminar pt. „Migrants from Muscovy and formation of early modern nation(s) in the 16th century Grand Duchy of Lithuania” odbędzie się 13 grudnia o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału przy ul. Dobrej 72. While intellectuals of the time were interested in origin of peoples giving birth to coherent sets of ideas like sarmatism political élites were seeking ways of legitimization of their rule by creating such legends as that of Polemon. Simultaneously, cultural divergence between Lithuanian Rus’ and Muscovite Rus’ continued to grow. Orthodox Ruthenians of the Grand Duchy of Lithuania more and more associated themselves with the...

więcej

City Internships | International Work Experience – Applications

With the new academic year well underway, I am pleased to announce the launch of the application process for our 2018/19 Study and Intern Abroad Programs. For this academic year, we’ll be offering Winter, Spring and Summer Programs in 9 locations: *London*, Paris, *New York*, Washington D.C., *Miami*, Chicago, *Los Angeles*, Boston & *San Francisco*. All of our Programs feature a series of career-readiness classes, workshops and events centered around an internship placement at a leading company in an industry of interest to a student. Our Programs are open to students from any year and with any major, and...

więcej

Spotkanie informacyjne poświęcone tematowi legalizacji pobytu w Polsce

Welcome Point UW organizuje spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji omówi podczas spotkań między innymi następujące zagadnienia: Różnice pomiędzy wizą studencką a zezwoleniem na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach Zezwolenie na pobyt stały w Polsce Podjęcie stażu/praktyk podczas studiów Podjęcie pracy podczas studiów i po studiach Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka oraz polskiego pochodzenia Zaolanowano 2 spotkania: – spotkanie przeprowadzone w języku polskim odbędzie się 13 grudnia o godz. 14.00; – spotkanie w języku angielskim odbędzie się 14 grudnia o godz. 14.00. Obydwa spotkania będą miały miejsce w Pałacu Tyszkiewiczów, w Sali Balowej...

więcej

Grant NCN na projekt badawczy „Trauma, akulturacja i sprawczość. Świat Indian Nahua…”

Dr hab. Justyna Olko wraz z zespołem uzyskała grant badawczy NCN w Programie Opus na projekt Trauma, akulturacja i sprawczość. Świat Indian Nahua od szesnastego do dwudziestego pierwszego wieku, na kwote 997 913 PLN. Będzie on realizowany w Ośrodku Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale AL w latach 2019-2022. Projekt ma na celu zrozumienie jak Indianie Nahua (użytkownicy języka nahuatl – potomkowie Azteków) radzili sobie ze społecznymi, kulturowymi i psychologicznymi skutkami hiszpańskiego podboju Meksyku – w tym z chrystianizacją, dominacją kolonialną i asymilacją postkolonialną. Te związane z wieloma formami przemocy wydarzenia zostaną poddane analizie przy użyciu pojęć traumy...

więcej

Prof. Alfredo Alvar Ezquerra: „Pierwsza globalizacja: imperium hiszpańskie”

Laboratorium „Sofía Casanova” Wydziału „Artes Liberales” oraz Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales (LIBAL) Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na wykład prof. Alfredo Alvara Ezquerry (Najwyższa Rada Badań Naukowych w Madrycie) pt. „Pierwsza globalizacja: imperium hiszpańskie”. Wykład zostanie wygłoszony w języku hiszpańskim w dniu 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 18.00 w Warszawie w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 69, IV piętro. R.S.V.P.: e-mail:...

więcej

Panorama Grecka

Pracownia Studiów Helleńskich zaprasza na Panoramę Grecką, która odbędzie się w dniach 1–2 grudnia br. na Stadionie Narodowym. W ramach wydarzenia odbędzie się między innym prezentacja kierunku filologia nowogrecka, publikacji naukowych o Grecji oraz wystawa fotografii Dimitry Hatziadam pt. „Ewzoni. Gwardia Honorowa”. Oprowadzanie kuratorskie przez...

więcej

Program TopMinds

Program TopMinds to inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W ramach Programu mentorzy i eksperci – absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators oraz Programu Fulbrighta – będą wspierać uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń, pomogą w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskażą sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej. Program wspierają: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Collegium Wratislaviense oraz Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o. Inicjatywa jest finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą “DIALOG” na lata 2017 – 2019....

więcej

Dr Michał Oleszczyk otrzymał Nagrodę im. Jana Machulskiego

Dr Michał Oleszczyk otrzymał Nagrodę za całokształt działań na rzecz młodego kina. Nagroda im. Jana Machulskiego za całokształt działań na rzecz polskiego kina niezależnego nie jest nagrodą regulaminową, nie przyznaje jej OFFOWA AKADEMIA FILMOWA, lecz komitet organizacyjny nagród. Do tej pory została przyznana tylko 7 razy – pierwszym jej laureatem był obecny patron – Jan Machulski. Więcej informacji tutaj. Fot. Przemysław...

więcej

Nagroda Centrum La Rioja w Madrycie dla dr. hab. Cristiny González Caizán

W dniu 17 listopada 2018 r. w Centrum La Rioja w Madrycie (Centro Riojano de Madrid) miała miejsce uroczystość wręczenia trzynastej edycji corocznych nagród, przyznanych przez tę organizację zrzeszającą mieszkających w Madrycie Riojańczyków, pochodzących ze Wspólnoty Autonomicznej La Rioja w północno-wschodniej części Hiszpanii. Zarząd Centrum La Rioja przyznał Nagrodę w Dziedzinie Humanistyki (Premio de las Letras) dr hab. Cristinie González Caizán z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w “uznaniu dla twórczości Riojańczyków, którzy wnieśli wkład osobisty i intelektualny w rozwój hiszpańskiej humanistyki”. Nagrodę wręczono z okazji św. Millána (Festividad de San Millán)....

więcej

Medal OPTIME MERITO dla prof. Barbary Bokus

Prof. dr hab. Barbara Bokus w uznaniu szczególnych zasług dla Akademii »Artes Liberales« została uhonorowana Medalem OPTIME MERITO przyznawanym przez Fundację „Instytut Artes Liberales”. Prof. Barbara Bokus jest współtwórcą Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz kierownikiem Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales«. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami artes liberales. Medal wręczył Prezydent Fundacji „Instytut Artes Liberales”, prof. Jerzy Axer, podczas sesji jubileuszowej Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales« „Prawda i fałsz w nauce i sztuce”....

więcej

Warszawskie Czwartki Staropolskie: „O trudzie cenzora bibliotecznego…”

Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” Wydziału „Artes Liberales” UW oraz Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” Wydziału „Artes Liberales” UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich. Mgr Izabela Wiencek wygłosi referat pt. O trudzie cenzora bibliotecznego Andrzej Obrembski SJ (ok. 1567–1639) i jego działalność w kolegium łomżyńskim. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2018 r., o godz. 17.00 w sali 25 Wydziału „Artes Liberales” UW (ul. Nowy Świat 69, IV p.)....

więcej

Konferencja: „Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie”

Serdecznie zapraszamy na konferencję:  Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie,  która odbędzie się 10 grudnia 2018 roku, w Kolegium Artes Liberales UW, ul. Dobra 72, sala konferencyjna. Część seminaryjna: 14.00 – 17.30; debata: 18.00 – 20.00. MATRONATY: Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar; Czasopismo naukowe Praktyka Teoretyczna; Stowarzyszenie Nigdy Więcej; Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita; Kampania Przeciw Homofobii; Lambda Warszawa. OPIS KONFERENCJI: Nasz projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie o skuteczność mowy nienawiści oraz możliwości reagowania na nią w sposób odpierający zakładane w niej poniżenie i uprzedmiotowienie oponenta czy oponentki. Jest to więc przede wszystkim badanie strategii i form oporu wobec artykułowanej w...

więcej

Wybory do organów studenckich

Pan Karol Popow – przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Wydziału „Artes Liberales” – infomuje, że dnia 19 listopada ukonstytuowały się przeprowadzone na naszym wydziale wybory do organów studenckich. Poniżej aktualna lista wszystkich wybranych członków oraz kontakt do nich. Wybrano: – pięcioosobowy skład Zarządu Samorządu WAL – 9 reprezentantów Rady Wydziału WAL – jedną parlamentarzystkę Obowiązującą formą kontaktu z członkami samorządu oraz pozostałych orangów są indywidualne maile studenckie oraz adres mailowy samorzad@al.uw.edu.pl   ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” 1. Karol Popow (KAL) Przewodniczący Zarządu k.popow@student.uw.edu.pl 2. Minerwa Wdzięczkowska (KAL) Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Pełnomocnik ds. Finansowych m.wdzieczkowska@student.uw.edu.pl 3. Irena Gostkiewicz (KAL) Pełnomocnik ds. PR...

więcej

Oferta stypendialna do Izraela

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zachęca polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych  do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu. Izrael należy do światowych liderów naukowych, wśród jego obywateli jest wielu noblistów, w tym pochodzenia polskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA. Kandydaci oprócz internetowej rejestracji, zobowiązani są złożyć w formie papierowej pełną dokumentację, wyszczególnioną na stronie NAWA, wraz z pismem przewodnim kierownika/zastępcy kierownika jednostki dydaktycznej w Biurze Spraw Studenckich UW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4-go grudnia 2018 r. BSS zobowiązane jest przekazać dokumenty kandydatów z UW do NAWA do dnia 9 grudnia 2018...

więcej

Trybuna Hispanizmu Polskiego

Instytut Cervantesa w Madrycie zorganizował dnia 13 listopada 2018 roku kolejną, piątą edycję debaty La Tribuna del Hispanismo, poświęconą hispanizmowi polskiemu. Udział wzięli: Profesor Jan Kieniewicz (Wydział „Artes Liberales” UW), Profesor Urszula Aszyk (Iberystyka UW) i Ambasador RP w Madrycie Marzena Adamczyk. Współorganizatorem był Polski Instytut Kultury w Madrycie. Debatę otworzył dyrektor Instytutu Cervantesa Luis García Montero, moderował Richard Bueno Hudson dyrektor naukowy Instytutu Cervantesa. Dyskutanci przedstawili obraz studiów i badań hiszpańskich w Polsce oraz odnieśli się do kwestii polskiej recepcji kultury hiszpańskiej. Dyskusji przysłuchiwało się około stu osób z różnych środowisk naukowych i kulturowych Madrytu. Galeria Zapis...

więcej

Sesja: „Prawda i fałsz w nauce i sztuce”

Dziekan Wydziału „Artes Liberales” serdecznie zaprasza w dniach 21–22 listopada 2018 r. na sesję jubileuszową Programu Doktoranckiego pt. „Prawda i fałsz w nauce i sztuce”. Sesja została objęta patronatem J.M. Rektorów uczelni współtworzących Akademię »Artes Liberales«, w tym J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w Białej Willi  (ul. Dobra 72). Więcej informacji na stronie internetowej i programie sesji poniżej. Program...

więcej

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.