Select Page

Autor: Wydział Administracja

Organizacja egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020

Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW wydała uchwałę w sprawie organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2019/2020. Dla osób, które będą podchodzić do egzaminów, Rada zaplanowała dwie formy jego realizacji: zdalną – wyłącznie ustną, która wystarczy do wypełnienia obowiązku podejścia do egzaminu, ale nie umożliwia zdobycia certyfikatu, stacjonarną oraz zdalną – część pisemna będzie odbywała się stacjonarnie w warunkach reżimu sanitarnego, a część ustna zdalnie. Ta forma egzaminu umożliwia zdobycie certyfikatu. W tegorocznej sesji letniej egzamin z języka angielskiego na poziomie B2, niezależnie od wyboru formuły, jest dostępny wyłącznie dla studentów III roku studiów licencjackich oraz...

więcej

25 maja: transmisja debaty przedwyborczej

25 maja o godz. 16.00 kandydaci na rektora Uniwersytetu Warszawskiego przedstawią swoje programy i odpowiedzą na pytania członków społeczności akademickiej podczas przedwyborczego spotkania w trybie zdalnym. Transmisja debaty odbędzie się na kanale YouTube UW. Transmisja zdalnego spotkania z kandydatami na rektora UW odbędzie się 25 maja o godz. 16.00 na kanale YouTube UW: Szczegółowe informacje na stronie głównej...

więcej

Czas pracy w trybie zdalnym Wydziału „Artes Liberales” UW od dnia 25 maja

Szanowni Państwo, W związku z Zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że czas pracy w trybie zdalnym Wydziału „Artes Liberales” UW od dnia 25 maja br. zostaje utrzymany do odwołania. Robert A. Sucharski Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW Informacje w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2 Komunikaty na stronie UW Komunikaty na stronie...

więcej

Zarządzenie rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja

21 maja rektor UW wydał nowe zarządzenie w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z jego zapisami zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy nadal będą prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych, których realizacja wymaga fizycznej obecności na uczelni. Możliwa jest praca zdalna, w systemie dyżurów lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Dokument zmienia niektóre wcześniejsze uczelniane akty wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje na stronie głównej Uniwersytetu. Informacje w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2 Komunikaty na stronie UW Komunikaty na stronie...

więcej

Dr Thurston C. Hicks: „The Relationship Between Tool Use and Prey Availability in Chimpanzees…”

Na łamach „International Journal of Primatology” ukazał się artykuł, którego współautorem jest dr Thurston C. Hicks. Tematem publikacji jest związek między dostępnością ofiar i posługiwaniem się narzędziami przez szympansy z północy Demokratycznej Republiki Konga. Thurston C. Hicks, Hjalmar S. Kühl, Christophe Boesch, Steph B. J. Menken, John Hart, Peter Roessingh, Corneille Ewango, Roger Mundry, „The Relationship Between Tool Use and Prey Availability in Chimpanzees (Pan troglodytes schweinfurthii) of Northern Democratic Republic of...

więcej

Dr Alicja Bielak: „Daniel Naborowski’s (1573–1640) adoxography and the discussions upon Nihil”

Dr Alicja Bielak przedstawi referat pt. „Daniel Naborowski’s (1573–1640) adoxography and the discussions upon Nihil” podczas seminarium z cyklu MEN AND IDEAS IN THE, które odbędzie się Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologi PAN w dniu 21 maja 2020 o godz. 14.00 na platformie ZOOM. Poniżej można zapoznać się z abstraktem wystąpienia i biogramem dr Alicji Bielak (w języku angielskim): Daniel Naborowski (1573–1640), one of the most important poets of Polish Baroque literature, a medic by education and a diplomat by profession, established many bonds of intellectual friendship during his studies and diplomatic missions. Exploration...

więcej

Spotkanie informacyjne Welcome Point UW: legalizacja pobytu w Polsce

Welcome Point UW zaprasza na spotkanie informacyjne online poświęcone tematowi legalizacji pobytu w Polsce, które zostanie poprowadzone przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Podczas spotkania zostaną omówione między innymi następujące zagadnienia: jak wygląda proces ubiegania się o pozwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce, jak wygląda przedłużenie legalnego pobytu w czasie pandemii, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kartę pobytu, jakie specjalne rozwiązania zostały wprowadzone dla cudzoziemców w stanie epidemii … i znacznie więcej. Spotkanie online odbędzie się 18 maja (poniedziałek) o godzinie 12:00 i będzie trwało ok. 90 minut. Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku angielskim. Żeby wziąć udział w spotkaniu należy...

więcej

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Józefa Łobodowskiego dla Prof. Janusza Riegera

Prof. Janusz Rieger został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką im. Józefa Łobodowskiego. Józef Łobodowski, wybitny poeta polski, przyjaciel Ukrainy, niestrudzony i niezastąpiony tłumacz literatury ukraińskiej od pięciu lat patronuje nagrodzie przyznawanej tłumaczom literatury krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz popularyzatorom idei pojednania między narodami. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie – wspierane przez fundacje „Willa Polonia” (Lublin), „Dla Pokoleń” (Lublin), Stowarzyszenie Polska-Wschód (Oddział w Lublinie) oraz muzeum Niepodległości w Warszawie od pięciu lat przyznaje nagrody im. Łobodowskiego pisarzom, tłumaczom, artystom, działaczom kultury, hierarchom Kościoła. Wręczenie nagrody odbyło się 9 marca 2020 r. w Muzeum Niepodległości w...

więcej

Tryb pracy zdalnej na Wydziale „Artes Liberales”

Szanowni Państwo, W związku z Zarządzeniem nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19 informuję, że czas pracy w trybie zdalnym Wydziału „Artes Liberales” UW zostaje wydłużony do dnia 24 maja 2020 r. włącznie. Robert A. Sucharski Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Służbowe numery telefonów i adresy e-mail Dziekan Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. ucz. – 603 132 080, sucharsk@al.uw.edu.pl  Prodziekan ds. nauki Prof. dr hab....

więcej

4-18 maja: Dni Studenckie UW

W dniach 4-18 maja odbędą się Dni Studenckie UW, nowa inicjatywa adresowana do kandydatów na studia. Osoby zainteresowane ofertą edukacyjną uczelni będą mogły dowiedzieć się więcej na ten temat z perspektywy samych studentów. Wydarzenie organizowane jest przez Samorząd Studentów UW oraz 28 samorządów jednostkowych. Szczegółowe informacje na stronie głównej UW i na portalach...

więcej

Nowe publikacje w serii Artes Liberales Lectures

Czwarty tom serii Artes Liberales Lectures jest zapisem wykładu pt. „Cicero’s De officiis in Humanist School Instruction – The Philologus incomparabilis Hieronymus Wolf and his Great Commentary (1563)”, który wygłosił prof. Walther Ludwig podczas kongresu cycerońskiego „Cicero, Society, and the Idea of Artes Liberales” w dniu 14 grudnia 2019 r. Wykład prof. Ludwiga poprzedza wstęp napisany przez prof. Jerzego Axera. Piąty tom to wykład prof. Szymona Wróbla pt. „An Attentive University in the time of Platform Capitalism”, który został wygłoszony podczas konferencji „Innovation in Humanities and Social Sciences” w Skopje w dniu 19 lutego 2020. Seria Artes Liberales Lectures W serii Artes Liberales Lectures są publikowane teksty wybitnych...

więcej

Raptularz wschodni Juliusza Słowackiego

Ukazała się trzytomowa publikacja poświęcona dziennikowi Słowackiego z podróży na Wschód. Odnaleziony po ponad 80 latach przez profesora Henryka Głębockiego (UJ) rękopis został wydany i opracowany na Wydziale „Artes Liberales” przez ogólnopolski zespół badawczy po kierunkiem prof. Marii Kalinowskiej, w ramach grantu NCN: „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku”. Przygotował zespół: prof. Maria Kalinowska (WAL, kierownik zespołu), dr Przemysław Kaniecki (WAL, sekretarz zespołu), dr Milena Chilińska (WAL), prof. Henryk Głębocki (UJ), dr Ewa Janion (WAL), prof. Elżbieta Jastrzębowska (em. UW),...

więcej

Zajęcia zdalne

Listy zajęć zdalnych na kierunkach organizowanych przez Wydział „Artes Liberales” UW: antropozoologia artes liberales filologia nowogrecka kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska Data aktualizacji: 16 kwietnia 2020 Data publikacji: 20 marca 2020   Informacje w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2 Komunikaty na stronie UW Komunikaty na stronie...

więcej

25 kwietnia: Dzień Otwarty UW online

Zapraszamy na Dzień Otwarty UW! Transmisja online od godz. 10.00. Od godz. 12.00 zapraszamy na dyżur rekrutacyjny kierunków studiów na Wydziale „Artes Liberales”. Szczegółowe zasady rekrutacji przedstawiamy tutaj. Wydział „Artes Liberales”: Studiuj...

więcej

25 kwietnia: Dzień Otwarty UW online

Już 25 kwietnia o godz. 10.00 odbędzie na Dzień Otwarty UW Online! Podczas transmisji na fanpage’u Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku będzie można poznać lepiej uczelnię oraz dowiedzieć się więcej o studiach i rekrutacji na UW. Szczegółowy harmonogram wydarzenia będzie opublikowany 20 kwietnia....

więcej

Przedłużenie pracy zdalnej, zajęć w formie on-line oraz innych ograniczeń w funkcjonowaniu Wydziału „Artes Liberales”

Szanowni Państwo, W związku z zarządzeniem JM Rektora UW nr 69 (z dnia 7 kwietnia 2020 r.) w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19 Informuję, że na Wydziale „Artes Liberales” UW Termin pracy zdalnej oraz zajęć on-line jest wydłużony do 15 maja 2020 r. Odwołanie podróży jest wydłużone do 30 czerwca 2020 r. Odwołanie konferencji, sympozjów, wykładów otwartych i imprez na terenie UW jest wydłużone do 31 sierpnia 2020 r. Robert A. Sucharski...

więcej

Praca zdalna

Szanowni Państwo, W związku z Zarządzeniem nr 60 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 informuję, że czas pracy w trybie zdalnym pracowników Wydziału „Artes Liberales” UW zostaje wydłużony o dwa tygodnie do dnia 10 kwietnia 2020 r. Na stronach internetowych Wydziału „Artes Liberales” zamieszczone są informacje o numerach telefonów i adresach mailowych pracowników Wydziału. Robert A. Sucharski Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Służbowe numery telefonów...

więcej

Wolontariat Wielokulturowy Online

Wolontariat Wielokulturowy to akcja organizowana po raz kolejny przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW. W tym roku UCW we współpracy z Welcome Point zachęca do udziału w akcji za pośrednictwem internetu. Cel Wolontariatu Wielokulturowego to przede wszystkim wymiana doświadczeń i wiedzy o życiu studenckim na UW oraz rozwijanie umiejętności językowych czy kompetencji społecznych i kulturowych. W tym roku jest to dodatkowo niesienie sobie wzajemnie pomocy w czasie epidemii. Osoby, które czują się osamotnione w przeżywaniu doświadczeń obecnej sytuacji, mogą włączyć się w wolontariat tak samo, jak osoby gotowe udzielać wsparcia. Więcej informacji...

więcej

Stypendia

Szanowni Państwo, na stronie UW pojawił się komunikat Pani Rektor ws. zasad składania wniosków o stypendia i wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: https://www.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow-dla-studentow-i-doktorantow (http://bss.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow/). Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony: w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy komisjastypendialna@al.uw.edu.pl oraz do wiadomości (DW): karolina.koper@al.uw.edu.pl (do 20 kwietnia stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca. Złożenie wniosku między 21 kwietnia a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Terminarze wnioskowania o ww. świadczenia zamieszczone są również w USOSweb w zakładce...

więcej

Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni

17 marca rektor UW wydał zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym uniwersytecie. Wyjątkiem od niej są stanowiska, których istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na UW oraz ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku. Więcej informacji na stronie...

więcej

Tryb pracy zdalnej na Wydziale „Artes Liberales”

Szanowni Państwo, W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 455) oraz Zarządzeniem nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (Monitor UW poz. 136) informuję, że w dniach od 18 marca do 27 marca 2020 r. pracownicy Wydziału „Artes Liberales” pracują w trybie zdalnym. Robert A. Sucharski Dziekan...

więcej

Tryb pracy Dziekanatu Wydziału „Artes Liberales” UW

[AKTUALIZACJA] Tryb pracy zdalnej na Wydziale „Artes Liberales” w dniach 18–27 marca. Więcej informacji.   Od 16 marca 2020 r. Dziekanat będzie czynny w trybie dyżurowym: poniedziałki           10.00–13.00 środy                         10.00–13.00 piątki                        10.00–13.00 W pozostałych dniach pracownicy pracują zdalnie. Prosimy o kontakt mailowy:...

więcej

Komunikat rektora dotyczący funkcjonowania uczelni od 16 marca

W nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał komunikat dotyczący zasad funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020 r. Reguluje on m.in. kwestie pracy administracji, w tym Kwestury UW, obiegu dokumentów oraz funkcjonowania budynków uniwersyteckich. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią komunikatu >> Przy okazji przypominamy, że Biuro Prasowe stworzyło na stronie głównej UW dwie zakładki poświęcone obecnej sytuacji, które stale są aktualizowane: www.uw.edu.pl/komunikaty-uw-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2;...

więcej

Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW. Zarządzenie dotyczy m.in.: odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie; odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych); zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów. Więcej informacji na stronie...

więcej

Odwołane wydarzenia

Zgodnie z Zarządzeniem nr 69 Rektora UW z 7 kwietnia 2020 r. wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym odbywające na Uniwersytecie Warszawskim zostały odwołane do dnia 31 sierpnia 2020 r. Informacje w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2 Komunikaty na stronie UW Komunikaty na stronie...

więcej

Seminarium otwarte: „Specters of colonialism: Poland-Africa”

Zapraszamy na seminarium otwarte pt. Specters of colonialism: Poland-Africa, które odbędzie się 17 marca 2020 r. w godz. 15.00-17.00. Wystąpią: Doreen Baingana (ugandyjska pisarka): How I wrote the „Tropical Fish” novel and what response did I get Steven Thomas (Wagner College, NYC): Adapting Kapuscinski’s Emperor and the Context of Ethiopian Cinema Tomasz Zarycki (UW): Postcolonial Theory in Poland: diversity of interpretations and conflicts of applications.   Kontynuacją seminarium będzie okrągły stół, który odbędzie się 19 marca 2020, w godz. 15.30–17.30, pod hasłem Postcolonialism in a comparative perspective. Wezmą w nim udział: Doreen Baingana, Max Cegielski, Maria Piekarska, Steven Thomas i Kamil Wielecki....

więcej

Team Work Fair: projekty grupowe doktorantów studiów Nature–Culture

29 lutego 2020 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” odbył się Team Work Fair. Podczas spotkania, podzielonego na dwie części, uczestnicy studiów doktoranckich Nature – Culture przedstawili projekty grupowe, nad którymi pracowali w tym i poprzednim roku akademickim. Przybliżyli słuchaczom cele i przebieg swych działań, przestawili osobiste przemyślenia z nimi związane, a także zaprezentowali wnioski, do jakich doszli. Po wystąpieniu każdej grupy jej członkowie odpowiedzieli na pytania publiczności. W ramach projektów doktoranci zorganizowali warsztaty dla seniorów, wystawę, konferencję oraz debaty o interdyscyplinarności, a także prowadzili badania nad swym procesem pracy. Podczas pierwszego panelu o swoich działaniach opowiedziały trzy grupy....

więcej

Dr Piotr Stankiewicz: „Manual of Reformed Stoicism”

Nakładem wydawnictwa Vernon Press ukazała się książka dr. Piotra Stankiewicza, współpracownika Wydziału „Artes Liberales”: „Manual of Reformed Stoicism”. „Manual of Reformed Stoicism” to próba odpowiedzi na pytanie jak powinien wyglądać stoicyzm dzisiaj, żeby działał. Autor jest przekonany, że działać może, że działać powinien, ale musimy nieco zmienić nasz sposób myślenia o nim. Część z tego, o czym pisali starożytni jest aktualna, ale część wymaga świeżego spojrzenia – w kontekście tego, co przyniósł rozwój filozofii, nauki, polityki, ale i tego co przyniosła historia, szczególnie XX wieku. Dr Piotr Stankiewicz jest pisarzem i filozofem, mieszka pod Warszawą, związany jest z Uniwersytetem Warszawskim. Jest członkiem...

więcej

Prof. Dubravka Stojanović: „Multi-perspective History Textbooks…”

THE FACULTY OF “ARTES LIBERALES”, UNIVERSITY OF WARSAW THE INSTITUTE OF WESTERN AND SOUTHERN SLAVIC STUDIES, UNIVERSITY OF WARSAW THE POLISH COMMISSION OF BALKAN CULTURE AND HISTORY (AIESEE) cordially invite you to attend a lecture by PROFESSOR DUBRAVKA STOJANOVIĆ, PhD (Department of History, Faculty of Philosophy, University of Belgrade) Multi-Perspective History Textbooks Written by Historians from all Balkan Countries   The lecture and discussion will be chaired by Professor Jolanta Sujecka, PhD hab., (Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw) Participants of the discussion: RIGELS HALILI, PhD, (Centre for East European Studies, University of Warsaw) MACIEJ FALSKI, PhD, (Institute of Western and...

więcej

Prof. Shaban Sinani: „Codex Purpureus Beratinus…”

THE FACULTY OF “ARTES LIBERALES”, UNIVERSITY OF WARSAW THE INSTITUTE OF WESTERN AND SOUTHERN SLAVIC STUDIES, UNIVERSITY OF WARSAW THE POLISH COMMISSION OF BALKAN CULTURE AND HISTORY (AIESEE) cordially invite you to attend a lecture by PROFESSOR SHABAN SINANI, PhD (Academy of Sciences of Albania)  Codex Purpureus Beratinus: One of the Oldest Church Manuscripts in the World   The lecture and discussion will be chaired by Professor Jolanta Sujecka, PhD hab., (Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw) Participants of the discussion: PATRYCJUSZ PAJĄK, PhD hab., (Institute of Western and Southern Slavic Studies, University of Warsaw) RIGELS HALILI, PhD, (Centre for East...

więcej

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Wilamowicach 2020

29 lutego 2020 w Wilamowicach odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego organizowane przez Stowarzyszenie „Wilamowianie”, którego prezeską jest Justyna Majerska-Sznajder (wil. Jüśja Fum Biöetuł), doktorantka naszego wydziału w projekcie „Językowe antidotum” finansowanym w ramach programu Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dzień Języka Ojczystego w Wilamowicach cieszy się niewątpliwie rosnącą renomą. Aktualne obchody zgromadziły liczną publiczność  z regionu oraz działaczy językowych i badaczy z kraju i zagranicy. Wydarzenie rozpoczął panel dyskusyjny „Język, kultura, tożsamość”, w którym jedną z czwórki panelistów była Justyna Olko. W rozmowie moderowanej przez Macieja Mętraka przybliżała tematy mniejszościowe zgromadzonej publiczności, która licznie przybyła na...

więcej

„Der Kliny Fyuśt”, czyli „Mały Książę” w języku wilamowskim

Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową i Stowarzyszenie Wilamowianie, dzięki wsparciu Fundacji Instytut „Artes Liberales”, wydały właśnie „Der Kliny Fyuśt”, czyli „Małego księcia” w języku wilamowskim. Z lektury korzystać będzie młodzież wilamowska i inni mieszkańcy Wilamowic oraz wszyscy miłośnicy i adepci  wymysiöeryś. Zapraszamy do...

więcej

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.