Nazwa zajęć

Artystyczne Szkolenie Indywidualne. Sztuka żywa – galerie, muzea, pracownie

Prowadzący

prof. dr hab. Maria Poprzęcka

Opis zajęć

Cel przedmiotu, jakim jest nawiązanie przez studentów bezpośredniego kontaktu ze sztuką, realizowany jest w różnych miejscach i w różnych formułach – spotkania, dyskusji, wyjątkowo wykładu (ale nie na uczelni). Z zasady w zajęciach uczestniczą (w charakterze prowadzących lub dyskutantów) osoby spoza kadry uniwersyteckiej – kuratorzy oglądanych wystaw, muzealnicy przedstawiający zasady ekspozycji, osoby prowadzące galerie, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych, artyści, krytycy sztuki etc. Program zajęć jest elastyczny, w dużej mierze uzależniony od aktualnych wystaw, wydarzeń artystycznych i kulturalnych, a także zainteresowań i potrzeb zgłaszanych przez słuchaczy.

Dzięki moim zajęciom studenci nawiązują bezpośredni kontakt ze sztukami wizualnymi. Często spotykamy się poza salą akademicką: w muzeach, galeriach, albo pracowniach artystycznych, a na spotkania są zapraszani kuratorzy wystaw, muzealnicy, konserwatorzy, artyści.

Maria Poprzęcka

Informacje dodatkowe

Typ zajęć

Konwersatorium

Rodzaj zajęć

Obowiązkowe dla kierunku artes liberales

Cykl dydaktyczny

Rok akademicki 2017/2018

Syllabus

USOS

Inne zajęcia prowadzącej

  • Czym jest mowa nienawiści? – interdyscyplinarne studia przypadków
  • Historia sztuki XIX wieku
  • Ćwiczenia z widzenia

Galeria