Dziekan Wydziału „Artes Liberales” ogłasza nabór ofert w sprawie zatrudnienia na stanowisko specjalisty ds. finansowych.