Select Page

28 listopada: Warszawskie Czwartki Staropolskie

Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” na Wydziale „Artes Liberales” UW oraz
Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” na Wydziale „Artes Liberales” UW
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich. 

Mgr Wojciech Kordyzon

wygłosi referat pt.

Polski przekład Ochina z 1560 roku a repertuar form literatury reformacyjnej 

Wystąpienie posłuży prezentacji badań prowadzonych w toku opracowywania edycji krytycznej Trajedyi o Mszej Bernardina Ochina. Ów polemiczny utwór religijny wydrukowany został przez Daniela z Łęczycy nakładem kręgu pińczowskich ewangelików. W pierwszej części referatu omówione zostaną problemy niejasnych okoliczności powstania przekładu. Następnie podjęta zostanie kwestia niejednorodności gatunkowej opracowywanego utworu, która znajduje swoje odzwierciedlenie tak w samej strukturze literackiej tekstu, jak i w typograficznym aspekcie jedynego wydania z epoki. Wskazane zostaną także prawdopodobne źródła motywów i struktury fabularnej Trajedyi oraz znaczeniowe konsekwencje ich modyfikacji. Wszystkim tym szczegółowym zagadnieniom przyświecać zaś będzie pytanie o to, w jaki sposób współtworzą one perswazyjno-polemiczny charakter utworu.

Mgr Wojciech Kordyzon – doktorant na Wydziale Polonistyki UW, absolwent polonistyki i student historii sztuki (w ramach MISH), asystent naukowy na Wydziale „Artes Liberales” w ramach konsorcjum RESILIENCE (Religious Studies Infrastructure: Tools, Experts, Connections and Centers). W latach 2017–2018 pracownik Pracowni Rozwoju Polony Biblioteki Narodowej, od 2017 roku kierownik projektu Stulecie sporu, stulecie dialogu. Bernardino Ochino i protestancki dialog polemiczny w Polsce XVI wieku. Współredaktor (wraz z Alicją Bielak) tomu Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych (Sub Lupa 2017).

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w sali nr 28 Wydziału „Artes Liberales” UW (ul. Nowy Świat 69, IV p.)

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content