26 sierpnia 2022 r. w czasie 23. Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu (XXIII International Congress of Historical Sciences in Poznań) odbył się Bałkański dzień (Balkan Day meeting).

W panelu uczestniczyli badacze z Polskiej Komisji Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej (Polish Comission of Balkan History and Culture): prof. dr hab. Jolanta Sujecka (Wydział „Artes Liberales UW), dr hab. Jędrzej Paszkiewicz, prof. uczelni (Wydział Historii UAM), dr hab. Wojciech Sajkowski (Wydział Historii UAM) oraz uczeni z placówek zagranicznych: prof. dr Răzvan Theodorescu (Vice-president of the Romanian Academy. Secretary-General of AIESEE), prof. dr Aleksandyr Kostow (Corresponding Member of the Bulgarian Academy of Sciences. President of the Association of South-East European Studies – AIESEE), Aytaç YÜRÜKÇÜ, PhD. Candidate (University of Eastern Finland, Karelian Institute, Visiting Researcher).

Panel był moderowany przez prof. dr hab. Jolantę Sujecka i dr. hab. Wojciecha Sajkowskiego. Panelowi towarzyszyła ciekawa i owocna dyskusja.

Plakat Kongresu