Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie seminarium Centrum Badania Ryzyka Systemowego UW.

Prezentację pt. Model agentowy ruchów antyszczepionkowych: symulacje i porównanie z danymi empirycznymi wygłosi dr hab. Paweł Sobkowicz, prof. NCBJ z Narodowego Centrum Badań Jądrowych: https://scholar.google.pl/citations?user=o6ua6coAAAAJ&hl=pl

Abstrakt wystąpienia:
Zagrożenia powodowane przez wzrost popularności ruchów antyszczepionkowych stały się jaskrawo widoczne w czasie pandemii COVID-19, choć już wcześniej zwracano uwagę na nieskuteczność metod promocji szczepień stosowanych przez rządy i instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia publicznego i na „odporność” przeciwników szczepień na tradycyjne metody przekonywania.

TEZY PRACY:
W naszej pracy porównujemy analizy empiryczne aktywności związanej ze szczepieniami w mediach internetowych w USA i Polsce (w okresie poprzedzającym pandemię) i agentowy model takich zachowań. Zarówno dane obserwacyjne jak i model wskazują nieliniowy charakter zjawiska, nacechowany obecnością nieprzewidywalnych wzrostów aktywności. Nieliniowość ta stwarza zagrożenie gwałtownymi, negatywnymi zmianami zachowań pro-/antyszczepionkowych. Jednocześnie wyniki modelu wskazują, że standardowe metody komunikacji (na przykład zwiększenie intensywności przekazu proszczepionkowego), ze względu na ich liniowy charakter, nie mają szans na fundamentalną zmianę sytuacji.

Seminarium odbędzie się 23 listopada 2021 r. w godzinach 19:30-20:30 na platformie Zoom.

Topic: seminarium Centrum Badania Ryzyka Systemowego
Time: Nov 23, 2021 07:30 PM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84157593231

Meeting ID: 841 5759 3231