Zapraszamy na uroczyste obchody Dnia Języka Ojczystego w Wilamowicach, w dniach 23–25 lutego 2018 r. (piątek–niedziela). W programie są przewidziane warsztaty naukowe oraz wydarzenia artystyczne i kulturalne z udziałem grupy teatralnej z Wilamowic. Gośćmi specjalnymi będą przedstawiciele społeczności Hopgarten na Słowacji.

Obchody organizowane są w ramach projektu „Humanistyka Zaangażowana w Europie: budowanie potencjału dla partycypacyjnych badań dziedzictwa językowo-kulturowego” („Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage”) realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem „Wilamowianie”.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 grudnia 2017 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie projektu Engaged humanities.