Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” na Wydziale „Artes Liberales” UW
Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” na Wydziale „Artes Liberales” UW
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich.

Dr hab. Aleksandra Jakóbczyk-Gola wygłosi referat pod tytułem: Ciekawi zwierząt. Emocje i kolekcje.

Tezy referatu

Aleksandra Jakóbczyk-Gola (Muzeum Historii Polski, Wydział „Artes Liberales” UW): Ciekawi zwierząt. Emocje i kolekcje

Celem wystąpienia będzie zaprezentowanie zagadnienia ciekawości jako kategorii nowożytnej – od początków kształtowania pojęcia, przez jego rozwój w czasie królowania „kultury ciekawości”, aż po zanik w momencie pojawienia się nowych metod myślenia i rozwoju nauki empirycznej. Ciekawość zostanie ukazana jako popęd czy emocja o wielu znaczeniach i różnych interpretacjach. Będzie widziana jako poszukiwana cecha dawnych kolekcjonerów, jak również jako przymiot eksponatów, jakich owi znawcy pragnęli w swoich zbiorach. To ich ocena definiowała wartość przedmiotu. W trakcie wystąpienia można się będzie także zastanowić nad aspektem osobliwości – co takiego czyniło dany artefakt ciekawym?

Wszystko to jednak zestawione zostanie ze współczesnymi badaniami z zakresu psychologii a także badań neurologicznych, zwłaszcza dotyczących biologii procesów nagrody. Ciekawość zostanie zaprezentowana jako poczucie braku, które wiąże się z silną potrzebą jego zaspokojenia.

W końcowej części prezentacji pojawi się także kwestia zwierząt, na razie jedynie zasygnalizowana. Kolekcjonowanie fauny także wynikało z odczuwania ciekawości, dlatego istotne jest, aby przyjrzeć się, które gatunki budziły najsilniej tę emocję. Te zagadnienia będą jeszcze szerzej rozwijane w przygotowywanej rozprawie.

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet, wyjątkowo we wtorek, 22 lutego 2020 r., o godz. 16.00.

Zaproszenie