Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” na Wydziale „Artes Liberales” UW
Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” na Wydziale „Artes Liberales” UW
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Warszawskich Czwartków Staropolskich.

Podczas spotkania mgr Tadeusz Rubik wygłosi referat pt. „Biblia Wujka”? Postylla katolicka mniejsza z 1590 r. jako świadek tekstowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka sprzed pierwszej cenzury (1591-1592).

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2022 r. o godz. 17:00 za pośrednictwem platformy Zoom, link do rejestracji: https://tinyurl.com/Rubik-Wujek-2022.

Zaproszenie