3 grudnia 2021 r. Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 18 członków Akademii Młodych Uczonych. W ich gronie znajduje się dr Monika Stobiecka, która jest członkinią w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia, legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora i wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.

Więcej informacji → na stronie PAN.