W grudniu 2021 r. został upubliczniony 10 jubileuszowy numer „Colloquia Humanistica”,  rocznika Instytutu Slawistyki PAN. Z okazji tego małego (ale ważnego dla Redakcji) jubileuszu w numerze znalazł się pierwszy polski poetycki przekład drugiego poematu Grigora Prličeva (1830/31-1893), Rzecz o Skanderbegu (1862, Σκενδέρμπεης), którego autorką jest Małgorzata Borowska.

Jubileuszowy numer „Colloquia Humanistica” (2021) zawiera także blok tematyczny zatytułowany: Heritage and the post-socialist cities and small towns: cultural and social perspective, poświęcony miastom i miasteczkom Europy Środkowej i Wschodniej. A ponadto znakomitą prezentację monografii francuskiej badaczki Zagłady Nadège Ragaru, “Et les Juifs bulgares furent sauvés”: Une histoire des saviors sur la Shoah en Bulgarie (Detrez, 2021).